Vyhlásenie o prístupnosti

aktualizované dňa: 03. 03. 2017

Webové sídlo / je nosným sídlom rezortného webového portálu Štátnej pomoci Slovenskej republiky, ktoré spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom o štandardoch pre IS VS č.55/2014 Z.z..

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), s miernym obmedzením aj  pri Java a JavaScript sekvencií. Je definované v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Mnoho súborov na tomto sídle  je publikovaných vo formáte *.pdf z opodstatnených dôvodov, najmä preto, že obsahujú typografické prvky i formátovanie, ktoré webový formát XHTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké a výhodnejšie je ich stiahnutie používateľom na vlastný počítač. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač, napr. Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z webu spoločnosti Adobe. Viacero súborov je zverejnených vo formáte *.xml, ktoré je možné editovať v akomkoľvek tabuľkovom kalkulátore na svojom počítači. Na webovom sídle je zverejnených niekoľko špecifických kalkulačiek, ktoré sú vo formáte súborov *.xlsx a *.ods. V prípade ich nefunkčnosti prosím kontaktujte technickú správu webu. Webové sídlo má zabudovaný modul RSS, ktorým je možné získavať krátke textové správy s pravidelným odberom.  Webové sídlo je pravidelne validované službou W3C pre HTML 5 a pre CSS..

V prípade akýchkoľvek problémov s dostupnosťou webového sídla kontaktujte technickú správu webu dostupnú z každej webovej substránky.

Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom webu je Protimonopolný úrad Slovenskej republiky.