e-Wiki

Platforma e-Wiki slúži ako komunikačný kanál medzi členskými štátmi a Európskou komisiou pre neformálnu výmenu informácií týkajúcich sa štátnej a minimálnej pomoci, službách všeobecného hospodárskeho záujmu a usmerneniach k námornej doprave.

Platforma e-Wiki je prístupná len pre zaregistrovaných členov TU.

Otázky a odpovede v platforme e-Wiki sú dostupné len v anglickom jazyku. V tabuľke koordinátora pomoci sa nachádzajú niektoré najčastejšie sa vyskytujúce otázky, ktoré sú preložené aj do slovenského jazyka (pracovný preklad koordinátora pomoci).

OtázkaKľúčové slováOdpoveď
Prekročenie stropu pomoci de minimisStrop pomoci de minimis, nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013pracovný preklad
anglická verzia
Rôzne fiškálne rokyJediný podnik, fiškálne roky, nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013pracovný preklad
anglická verzia