Rozhodnutia Európskej komisie pre SR

Aktualizované dňa: 10.10.2017

Druh opatreniaČíslo pomoci EKNázovPoskytovateľ pomociDátum rozhodnutia EKVýška schválenej štátnej pomoci
Individuálna štátna pomocSA.42525Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravyMinisterstvo dopravy a výstavby SR23.8.201796,45 mil. eur
Individuálna štátna pomocSA.45584Investičná pomoc pre Mondi SCPMinisterstvo hospodárstva SR13.7.201748,836 mil. eur
Individuálna štátna pomocSA.46530Pomoc na výstavbu národného futbalového štadiónu v BratislaveMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR24.5.201736 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA. 43460 (2015/N)Schéma štátnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov (v znení dodatku č. 1) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR21.1.20166,6 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.42133 (2015/N)Schéma štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality pre programové obdobie 2014 – 2020 (v znení dodatku č. 1)Ministerstvo životného prostredia SR6.1.201694,5 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.43506 (2015/N)Kompenzácia nepriamych nákladov spojených s CO2 na SlovenskuEnvironmentálny fond14.12.2015250 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA. 40976 (2015/N)Obnova a udržanie potenciálu lesného hospodárstva vo vojenských obvodochMinisterstvo obrany SR9.7.20156 mil. eur
Individuálna štátna pomocSA 39009 (2014/N)Pomoc pre Duslo, a.s.Ministerstvo Financií Slovenskej Republiky6.1.201558,56 mil. eur
Individuálna štátna pomocSA.39486 (2014/N)Pomoc na pokrytie mimoriadných nákladov spoločnosti Baňa Dolina, a.s.Ministerstvo hospodárstva SR24.10.20140,2 mil. eur
Individuálna štátna pomocSA.36565 (2013/N)Pomoc na pokrytie mimoriadných nákladov spoločnosti Baňa Dolina, a.s.Ministerstvo hospodárstva SR22.5.20140,2 mil. eur
Individuálna štátna pomocSA.38126 (2014/N)Pomoc pre Banňu Čáry, a.s.Ministerstvo hospodárstva SR23.4.20143,85 mil eur
Schéma štátnej pomociSA.38272 (2014/N) (ex SA.24634 (N 702/2007))Schéma podpory výskumu a vývoja slovenskou Agentúrou na podporu výskumu a vývojaAgentúra na podporu výskumu a vývoja13.3.201441,8 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.38090 (2013/N) (ex SA. 33228 (2011/N))Obnova a udržanie potenciálu lesného hospodárstva vo vojenských oblastiachMinisterstvo obrany SR14.2.20140,9 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.36678 (2013/N)Schéma štátnej pomoci posilnenia kultúrneho potenciálu regiónovMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR6.11.2013100 mil. eur
Individuálna štátna pomocSA.34369 (2013/C) (ex 2012/N)Výstavba a prevádzka verejných terminálov intermodálnej dopravyMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR17.7.201325,04 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.36626 (2013/N) (ex SA.29190 (N482/2009))Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatreníMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR19.6.2013155,94 mil. eur
Individuálna štátna pomocSA.35814 (2012/N)MADÁCH-POSONIUM, spol .s r.o.Úrad vlády SR30.5.20130,1 mil. eur
Individuálna štátna pomocSA.35815 (2012/N)LILIUM AURUM, s.r.o.Úrad vlády SR30.5.20130,06 mil. eur
Individuálna štátna pomocSA.35816 (2012/N)Petit Press, a.s.Úrad vlády SR30.5.20130,08 mil. eur
Individuálna štátna pomocSA.35817 (2012/N)Mphilms s.r.o.Úrad vlády SR30.5.20130,01 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.35733 (2013/N)Podpora poľnohospodárskej prvovýrobyMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR21.3.201310 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.31860 (N 506/2010)Čiastočné financovanie vyradenia dvoch odstavených jadrových elektrární (A1 a V1)Ministerstvo hospodárstva SR20.2.20132 364 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.34907 (2012/N)Platby poistného proti prírodným katastrofámMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky17.9.20124,00 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.34571 (2012/N)Podpora v lesnom hospodárstveMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky29.6.20126,00 mil. eur
Individuálna štátna pomocSA.33151 (2011/N)Zavádzanie základných širokopásmových sietí v bielych oblastiach SlovenskaÚrad vlády SR7.5.2012113,2 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.33228 (2011/N)Schéma štátnej pomoci na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability, priaznivého stavu životného prostredia a na odstránenie následkov živelných pohrôm vo vojenských obvodoch Slovenskej republiky alebo na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany Ministerstvo obrany SR22.11.20110,90 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.32836 (2011/N)Schéma štátnej pomoci poskytovanej prostredníctvom Audiovizuálneho fonduAudiovizuálny fond11.8.201146,80 mil. eur
Individuálna štátna pomocN 710/2009AU Optronics (Slovensko), s.r.o.Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo financií SR a Daňový úrad pre vybrané subjekty v Bratislave13.7.201134,9 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.32013 (2010/N)Schéma štátnej pomoci na úhradu strát na reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach spôsobených prírodnou katastrofouMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR30.3.20110,32 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.32566 (2011/N) (ex N 671/a/2009)Schéma štátnej pomoci na podporu prechodu na digitálne vysielanie v Slovenskej republike - Koncové zariadenia pre sociálne znevýhodnené osoby-zmenaMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR21.3.20113,8 mil. eur
Schéma štátnej pomociN 519/2010Schéma štátnej pomoci na Lesnícko-environmentálne platby podľa opatrenia 5.3.2.2.3. Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR25.2.201125,03 mil. eur
Schéma štátnej pomociN 377/2010Schéma štátnej pomoci na úhradu škôd na poľnohospodarských plodinách spôsobených prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťouMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR9.12.201040,00 mil. eur
Schéma štátnej pomociN 378/2010Schéma štátnej pomoci na úhradu škôd na poľnohospodárskych plodinách spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe pre veľké podnikyMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR30.11.201040,00 mil. eur
Schéma štátnej pomociN 671/b/2009Schéma štátnej pomoci na podporu prechodu na digitálne vysielanie v Slovenskej republike - 1. opatrenieMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR17.11.20106,34 mi. eur
Schéma štátnej pomociN 165/2010Schéma štátnej pomoci na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy podľa opatrenia 5.3.2.2.1. Program rozvoja vidieka SR 2007-2013Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR12.11.20104,66 mil. eur
Schéma štátnej pomociN 410/2010Schéma štátnej pomoci na platby v rámci sústavy NATURA 2000 - lesná pôda opatrenia 5.3.2.2.2. Program rozvoja vidieka SR 2007-2013Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR12.11.20106,65 mil. eur
Schéma štátnej pomociN 671/a/2009Schéma štátnej pomoci na podporu prechodu na digitálne vysielanie v Slovenskej republike - 2. opatrenieMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR15.9.201010,63 mil. eur
Schéma štátnej pomociN 111/2010 (ex NN 46a/2006 )Daňové výhody podľa smernice Rady 2003/96/ES (sektor poľnohospodárstva) pre všetky regióny SRcolné úrady28.4.201080,50 mil. eur
Schéma štátnej pomociN 707/2009Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v SR počas trvania finančnej a hospodárskej krízy v poľnohospodárskej prvovýrobevšetci poskytovatelia SR3.3.20103,32 mil. eur
Schéma štátnej pomociN 711/2009Dodatok č. 1 k Schéme pre dočasné poskytovanie malej pomoci v SR počas trvania finančnej a hospodárskej krízyvšetci poskytovatelia SR2.2.2010400 mil. eur
Schéma štátnej pomociNN 63/2009
(ex N
83/2008)
Daňové zvyhodnenie uplatňované na elektrinu, uhlie a zemný plyn podľa smernice Rady 2003/96/ES o reštrukturalizácií právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektrinyColné úrady23.12.200950,40 mil. eur (ročne)
Schéma štátnej pomociN 482/2009Schéma štátnej pomoci pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatreníMinisterstvo
pôdohospodárstva SR
10.12.2009126,60 mil. eur
Schéma štátnej pomociN 566/2008Schéma štátnej pomoci na ochranu lesov vo vlastníctve štátu a v lesoch prenajatých na území Tatranského národného parku a Pieninského národného parku a v ich ochrannom pásmeMinisterstvo pôdohospodárstva SR9.12.20094,78 mil. eur
Schéma štátnej pomociN 392/2009Zákon o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonovMinisterstvo financií
SR
8.12.20093 464,00 mil. eur
Individuálna štátna pomocN 674/2008LIP - SK - Volkswagen SlovakiaMinisterstvo hospodárstva SR2.12.200914, 300 mil eur
Individuálna štátna pomocN 347/2009Baňa Dolina, a.s.VšZP, a.s.19.11.20090,087 mil. eur
Schéma štátnej pomociN 592/2008Schéma štátnej pomoci na školenia, poradenstvo a plány na odborné hospodárenie v lesochMinisterstvo
pôdohospodárstva SR
19.11.20094,96 mil. eur
Individuálna štátna pomocN 165/2009 (ex
N 651/2005)
INA Kysuce, a.s.Daňový úrad
Kysucké Nové
Mesto
18.6.2009547,966 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 652/2008Schéma štátnej pomoci na vyhotovenie lesných hospodárskych plánovMinisterstvo
pôdohospodárstva SR
9.6.200915,77 mil. eur
Schéma štátnej pomociN 222/2009Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v SR počas trvania finančnej a hospodárskej krízyvšetci poskytovatelia
SR
29.4.2009400,00 mil. eur
Individuálna štátna pomocN 500/2008Baňa Čáry, a.s.Ministerstvo
hospodárstva SR
24.3.20093,85 mil. eur
Individuálna štátna pomocN143/2008ZSNP, a.s. Žiar nad HronomEnvironmentálny
fond
23.12.200865,8 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 847/2006SAMSUNG Electronics Co. Ltd.Ministerstvo
hospodárstva
SR
2.7.20082670,19 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 702/2007Schéma podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývojaAgentúra na podporu
výskumu a vývoja
16.6.20081 390 mil. Sk
Schéma štátnej pomociNN 46b/2006
(ex N 361b/2006)
Sektor dopravy (Daňové výhody podľa smernice Rady 2003/96/ES) všetky regióny SR (minerálne oleje)Colné úrady2.4.20087 200 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 279/2007VUJE, a.s. TrnavaAgentúra na podporu
výskumu a vývoja
31.8.200711,62 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 551/2006Štátna pomoc na audiovizuálnu produkciu (všetky producentské spoločnosti)Ministerstvo
kultúry SR
27.7.200780,00 mil. Sk (plánovaný
rozpočet na rok 2007)
Schéma štátnej pomociN 360/2006Zvýhodnený daňový režim pre využívanie palív z obnoviteľných zdrojov energie podľa smernice 2003/96/ES (Biopalivá)Colné úrady19.7.20072 933,00 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 876/2006Glovis Slovakia, s.r.o.Ministerstvo
hospodárstva SR
18.7.200750,40 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 875/2006Hysco Slovakia, s.r.o.Ministerstvo
hospodárstva SR
18.7.200795,05 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 857/2006KIA Motors Slovakia, s.r.o.Ministerstvo
hospodárstva SR
18.7.20071 153,30 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 651/2005INA Kysuce, a.s.Daňový úrad Kysucké
nové Mesto
24.4.20071 338,50 mil. Sk
Schéma štátnej pomociNN 46a/2006 (ex N 361a/2006)Sektor poľnohospodárstva (Daňové výhody podľa smernice Rady 2003/96/ES - sektor poľnohospodárstva) všetky regióny SRColné úrady4.4.20075 400,00 mil. Sk
Individuálna štátna pomocC 21/2006 (ex N 635/2005)Slovenské lodenice Komárno, a.s. BratislavaSociálna poisťovňa,
pobočka Komárno
21.3.200780,33 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 324/2005Štátna pomoc pre slovenský uhoľný priemysel na roky 2005 -2010Ministerstvo hospodárstva SR25.1.2006525,00 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 158/2005Getrag Ford Transmission Slovakia, s.r.o.Ministerstvo hospodárstva SR8.2.200653,5 mil.eur, t.j. 2 039, 688 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 282/2006TaO Productions, s.r.o.Ministerstvo kultúry SR4.7.20065 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 281/2006ALEF Film & Media Group,s.r.o.Ministerstvo kultúry SR4.7.20062,5 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 280/2006JMB Film&TV Production Bratislava, s.r.o.Ministerstvo kultúry SR4.7.20068 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 279/2006SEN FILM,s.r.o.Ministerstvo kultúry SR4.7.20069 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 283/2006Miras,s.r.o.Ministerstvo kultúry SR4.7.20064,5 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 393/2006Jakubisko Film spol. s r.o.Ministerstvo kultúry SR19.7.200622 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 387/2006Hornonitrianske bane Prievidza,a.s.Ministerstvo hospodárstva SR13.9.200639,9 mil. Sk
Individuálna štátna pomocNN 9/2006Baňa Dolina, a.s.Ministerstvo hospodárstva SR13.9.2006191 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN263/2006Podpora nákupu a inštalácie technológie spaľovní živočíšnych vedľajších produktovMinisterstvo pôdohospodárstva SR18.9.2006240 mil. Sk
Individuálna štátna pomocex N 66/2005 (ex N 195/2005)KONAS, spol. s r.o.Daňový úrad Lučenec26.9.20069,73 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 318/2006Continental Automotive Systems Slovensko, s.r.o.Ministerstvo hospodárstva SR19.10.2006392,5 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 623/2006ALEF Film & Media Group,s.r.o.Ministerstvo kultúry SR24.10.20067 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 622/2006ARTREAL s.r.o.Ministerstvo kultúry SR24.10.20062,5 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 624/2006SEN Film s.r.o.Ministerstvo kultúry SR24.10.20064 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 618/2006FAMA s.r.o.Ministerstvo kultúry SR24.10.20065 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 615/2006D.N.A. s.r.o.Ministerstvo kultúry SR24.10.20067 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 659/2006Schéma štátnej pomoci pre veľké investície platná do 31.12.2006Ministerstvo hospodárstva SR8.11.200612620 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 614/2006ARINA s. s.ro.Ministerstvo kultúry SR8.11.20067 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 616/2006RATA s.r.o.Ministerstvo kultúry SR8.11.20064,9 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 489/2005Medzičilizie, a.s., 930 08 Čiližská RadvaňSociálnapoisťovňa, pobočka Dunajská Streda22.11.20060,911 614 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 660/2006KALLIGRAM, spol.r.o.Ministerstvo kultúry SR11.12.20061,3 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 664/2006Petit Press, a.s. (Ujszó)Ministerstvo kultúry SR11.12.20062,4 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 663/2006Petit Press, a.s. (Vasárnap)Ministerstvo kultúry SR11.12.20061,05 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 739/2006Podpora na úhradu škôd - Opatrenie zamerané na úhradu častí škôd v rastlinnej výrobe, ktoré sú spôsobené v dôsledku sucha, podmáčania, chorôb rastlín alebo škodcov rastlín (Doplnok k existujúcej pomoci)Ministerstvo pôdohospodárstva SR13.12.2006200 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 675/2006MADÁCH-POSONIUM, spol. s r.o.Ministerstvo kultúry SR15.12.20063,45 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 687/2006KALLIGRAM, spol.r.o.Ministerstvo kultúry SR18.12.20061,3 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 712/2006LOAR, spol. s r.o.Ministerstvo kultúry SR21.12.20061,65 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 542/2005VYDAVYTEĽSTVO SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV, s.r.o.Ministerstvo kultúry
SR
21.12.20052,5 mil. SK
Schéma štátnej pomociN 537/2005JAKUBISKO FILM, s.r.o.Ministerstvo kultúry
SR
21.12.200513,0 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 352/2005LOAR, spol. s r.o.Ministerstvo kultúry
SR
23.11.20051,2 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 354/2005MADÁCH-POSONIUM, pol. s. r.o. BratislavaMinisterstvo kultúry
SR
23.11.20051,5 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 355/2005KALLIGRAM, pol.s.r.o. BratislavaMinisterstvo kultúry
SR
23.11.20051,1 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 419/2005HBP Hornonitianske bane Prievidza, a.s.Ministerstvo
hospodárstva SR
5.10.200536,9 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 300/05ALEF Film & Media group,s.r.o.Ministerstvo kultúry
SR
24.8.200511 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 299/05TAO Productions, s.r.o.Ministerstvo kultúry
SR
24.8.20058 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 298/05TYZAM, s.r.o.Ministerstvo kultúry
SR
24.8.20057 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 297/05TRIGON Production,s.r.o.Ministerstvo kultúry
SR
24.8.20058 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 168/2005HBP Hornonitianske bane Prievidza,a.s.Ministerstvo
hospodárstva SR
7.6.200524 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 53/2005HBP Hornonitianske bane Prievidza,a.s.Sociálna poisťovňa,
pobočka Prievidza
16.3.20054,28 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 27/2005HBP Hornonitianske bane Prievidza,a.s.Všeobecná zdravotná
poisťovňa
16.3.20058,94 mil. Sk

 

Archív schválenej štátnej pomoci v SR:

Schválená štátna pomoc v SR v roku 2004

Schválená štátna pomoc v SR v roku 2003

Schválená štátna pomoc v SR v roku 2002

Schválená štátna pomoc v SR v roku 2001

Schválená štátna pomoc v SR v roku 2000