Rozhodnutia Európskej komisie pre SR

Aktualizované dňa: 16.4.2021

Druh opatreniaČíslo pomoci EKNázovPoskytovateľ pomociDátum rozhodnutia EKVýška schválenej štátnej pomoci
Schéma štátnej pomociSA.60697Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu kultúry národnostných menšín16.4.202114 mil. EUR
Nepredstavuje štátnu pomoc SA.55078Dohoda o splatení dlhu so spoločnosťou VÁHOSTAV - SK, a. s.-15.4.2021-
Schéma štátnej pomociSA.62004Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou COVID-19 v znení dodatkov č. 1 a 2Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 22.3.20212 000 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.54318Podpora elektrickej energie z vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektrickej energie a teplaOKTE, a.s.4.3.20211050 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.61931Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia vyššej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – EXIMBANKA v znení dodatkov č. 1 a 2Exportno-importná banka SR23.2.20211815,625 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.60698Schéma štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofeMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR15.2.2021300 mil. eur
Individuálna štátna pomocSA.55819Autumn IPCEI Batteries – Slovensko Important Project of Common European Interest on European Battery Innovation (EuBatIn)Ministerstvo hospodárstva SR26.1.2021118 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.60212Schéma štátnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19Fond na podporu športu 15.1.20218 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.59240Schéma štátnej pomoci podľa čl. 107 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní európskej únie na podporu zabezpečenia nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19Ministerstvo dopravy a výstavby SR 22.12.202029,8 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.59996Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – dotácie na fixné nákladyMinisterstvo hospodárstva SR 21.12.2020100 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.59031Schéma štátnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov v znení Dodatku č.2Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR16.12.20207,7 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.59809Schéma štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – Dotácia na nájomné v znení dodatku č. 1 Ministerstvo hospodárstva SR 15.12.202050 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.59982Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH v znení dodatku č. 1National Development Fund I, s.r.o. (riadením je poverený Slovak Investment Holding, a.s.)15.12.20201802,5 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.59982Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH (schéma štátnej pomoci v zmysle článku 107, odsek 3, písm. b) ZFEÚ) v znení dodatku č. 1Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako RO, Ministerstvo hospodárstva SR ako SORO 15.12.2020357,875 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.59982Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia vyššej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – EXIMBANKA v znení dodatku č. 1Exportno-importná banka SR15.12.20201815,625 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.59768Schéma štátnej pomoci na podporu inovatívnych podnikov s obmedzeným prístupom k úverovému financovaniu zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH v znení dodatku č. 1 (schéma štátnej pomoci v zmysle článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ) Ministerstvo hospodárstva SR v mene Ministerstva dopravy a výstavby SR14.12.202025 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.59808 Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného pre COVID-19 v znení dodatku č. 1Ministerstvo dopravy a výstavby SR 11.12.202095,5 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.59280Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou COVID-19 v znení dodatku č. 1Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR25.11.2022 000 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.58054Schéma štátnej pomoci na podporu inovatívnych podnikov s obmedzeným prístupom k úverovému financovaniu zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIHMinisterstvo hospodárstva SR v mene Ministerstva dopravy a výstavby SR 10.8.2020 25 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.57829Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného pre COVID-19 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 13.7.202080 mil. eur
Individuálna štátna pomocSA.56844Pomoc na pokrytie mimoriadnych nákladov pre spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza (HBP)Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR18.6.20209,6302 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.57483 Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia vyššej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – EXIMBANKA Exportno-importná banka SR18.6.20203976 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.57484Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH National Development Fund I, s.r.o. (riadením je poverený Slovak Investment Holding, a.s.)18.6.20203976 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.57485Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH Ministerstvo hospodárstva SR18.6.20203976 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.57599Schéma štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – Dotácia na nájomné Ministerstvo hospodárstva SR16.6.2020200 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.56986 Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou COVID-19 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR21.4.20202 000 mil. eur
Individuálna štátna pomocSA.55038Pomoc na pokrytie mimoriadnych nákladov spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) v súvislosti s ukončením ťažbyMinisterstvo hospodárstva SR28.11.201992,572 mil. eur
Individuálna štátna pomocSA.55038Pomoc na pokrytie mimoriadnych nákladov spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) v súvislosti s ukončením ťažbyMinisterstvo hospodárstva SR28.11.201992,572 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.53564Kompenzácia časti platby za tarifu za prevádzkovanie systému (TPS) (z položky OZE) pre energeticky náročné podnikyMinisterstvo hospodárstva SR19.9.2019120 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.52687Výroba elektriny na Slovensku z domáceho uhliaMinisterstvo hospodárstva SR10.5.2019118 mil. eur (predpokladaný ročný rozpočet)
Individuálna štátna pomocSA.45359Regionálna investičná pomoc pre Jaguar Land Rover - LIPMinisterstvo hospodárstva SR25.3.2019125 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.50877Úľava z platby odvodu do jadrového fondu pre energeticky náročné podniky na SlovenskuMinisterstvo hospodárstva SR6.7.2018-
Schéma štátnej pomociSA.49509Daňové zvýhodnenie biopalívColné úrady21.12.2017-
Schéma štátnej pomociSA.49563Obnova a udržanie potenciálu lesného hospodárstva vo vojenských obvodochMinisterstvo obrany SR15.12.201719,2 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.49270Pomoc na pokrytie mimoriadnych nákladov spojených s ťažobným poľom Cigeľ podniku Hornonitrianske bane Prievidza, a. s.Ministerstvo hospodárstva SR20.11.20176,082 mil. eur
Individuálna štátna pomocSA.42525Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravyMinisterstvo dopravy a výstavby SR23.8.201796,45 mil. eur
Individuálna štátna pomocSA.45584Investičná pomoc pre Mondi SCPMinisterstvo hospodárstva SR13.7.201748,836 mil. eur
Individuálna štátna pomocSA.46530Pomoc na výstavbu národného futbalového štadiónu v BratislaveMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR24.5.201736 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA. 43460 (2015/N)Schéma štátnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov (v znení dodatku č. 1) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR21.1.20166,6 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.42133 (2015/N)Schéma štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality pre programové obdobie 2014 – 2020 (v znení dodatku č. 1)Ministerstvo životného prostredia SR6.1.201694,5 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.43506 (2015/N)Kompenzácia nepriamych nákladov spojených s CO2 na SlovenskuEnvironmentálny fond14.12.2015250 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA. 40976 (2015/N)Obnova a udržanie potenciálu lesného hospodárstva vo vojenských obvodochMinisterstvo obrany SR9.7.20156 mil. eur
Individuálna štátna pomocSA 39009 (2014/N)Pomoc pre Duslo, a.s.Ministerstvo Financií Slovenskej Republiky6.1.201558,56 mil. eur
Individuálna štátna pomocSA.39486 (2014/N)Pomoc na pokrytie mimoriadných nákladov spoločnosti Baňa Dolina, a.s.Ministerstvo hospodárstva SR24.10.20140,2 mil. eur
Individuálna štátna pomocSA.36565 (2013/N)Pomoc na pokrytie mimoriadných nákladov spoločnosti Baňa Dolina, a.s.Ministerstvo hospodárstva SR22.5.20140,2 mil. eur
Individuálna štátna pomocSA.38126 (2014/N)Pomoc pre Banňu Čáry, a.s.Ministerstvo hospodárstva SR23.4.20143,85 mil eur
Schéma štátnej pomociSA.38272 (2014/N) (ex SA.24634 (N 702/2007))Schéma podpory výskumu a vývoja slovenskou Agentúrou na podporu výskumu a vývojaAgentúra na podporu výskumu a vývoja13.3.201441,8 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.38090 (2013/N) (ex SA. 33228 (2011/N))Obnova a udržanie potenciálu lesného hospodárstva vo vojenských oblastiachMinisterstvo obrany SR14.2.20140,9 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.36678 (2013/N)Schéma štátnej pomoci posilnenia kultúrneho potenciálu regiónovMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR6.11.2013100 mil. eur
Individuálna štátna pomocSA.34369 (2013/C) (ex 2012/N)Výstavba a prevádzka verejných terminálov intermodálnej dopravyMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR17.7.201325,04 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.36626 (2013/N) (ex SA.29190 (N482/2009))Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatreníMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR19.6.2013155,94 mil. eur
Individuálna štátna pomocSA.35814 (2012/N)MADÁCH-POSONIUM, spol .s r.o.Úrad vlády SR30.5.20130,1 mil. eur
Individuálna štátna pomocSA.35815 (2012/N)LILIUM AURUM, s.r.o.Úrad vlády SR30.5.20130,06 mil. eur
Individuálna štátna pomocSA.35816 (2012/N)Petit Press, a.s.Úrad vlády SR30.5.20130,08 mil. eur
Individuálna štátna pomocSA.35817 (2012/N)Mphilms s.r.o.Úrad vlády SR30.5.20130,01 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.35733 (2013/N)Podpora poľnohospodárskej prvovýrobyMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR21.3.201310 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.31860 (N 506/2010)Čiastočné financovanie vyradenia dvoch odstavených jadrových elektrární (A1 a V1)Ministerstvo hospodárstva SR20.2.20132 364 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.34907 (2012/N)Platby poistného proti prírodným katastrofámMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky17.9.20124,00 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.34571 (2012/N)Podpora v lesnom hospodárstveMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky29.6.20126,00 mil. eur
Individuálna štátna pomocSA.33151 (2011/N)Zavádzanie základných širokopásmových sietí v bielych oblastiach SlovenskaÚrad vlády SR7.5.2012113,2 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.33228 (2011/N)Schéma štátnej pomoci na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability, priaznivého stavu životného prostredia a na odstránenie následkov živelných pohrôm vo vojenských obvodoch Slovenskej republiky alebo na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany Ministerstvo obrany SR22.11.20110,90 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.32836 (2011/N)Schéma štátnej pomoci poskytovanej prostredníctvom Audiovizuálneho fonduAudiovizuálny fond11.8.201146,80 mil. eur
Individuálna štátna pomocN 710/2009AU Optronics (Slovensko), s.r.o.Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo financií SR a Daňový úrad pre vybrané subjekty v Bratislave13.7.201134,9 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.32013 (2010/N)Schéma štátnej pomoci na úhradu strát na reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach spôsobených prírodnou katastrofouMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR30.3.20110,32 mil. eur
Schéma štátnej pomociSA.32566 (2011/N) (ex N 671/a/2009)Schéma štátnej pomoci na podporu prechodu na digitálne vysielanie v Slovenskej republike - Koncové zariadenia pre sociálne znevýhodnené osoby-zmenaMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR21.3.20113,8 mil. eur
Schéma štátnej pomociN 519/2010Schéma štátnej pomoci na Lesnícko-environmentálne platby podľa opatrenia 5.3.2.2.3. Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR25.2.201125,03 mil. eur
Schéma štátnej pomociN 377/2010Schéma štátnej pomoci na úhradu škôd na poľnohospodarských plodinách spôsobených prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťouMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR9.12.201040,00 mil. eur
Schéma štátnej pomociN 378/2010Schéma štátnej pomoci na úhradu škôd na poľnohospodárskych plodinách spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe pre veľké podnikyMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR30.11.201040,00 mil. eur
Schéma štátnej pomociN 671/b/2009Schéma štátnej pomoci na podporu prechodu na digitálne vysielanie v Slovenskej republike - 1. opatrenieMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR17.11.20106,34 mi. eur
Schéma štátnej pomociN 165/2010Schéma štátnej pomoci na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy podľa opatrenia 5.3.2.2.1. Program rozvoja vidieka SR 2007-2013Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR12.11.20104,66 mil. eur
Schéma štátnej pomociN 410/2010Schéma štátnej pomoci na platby v rámci sústavy NATURA 2000 - lesná pôda opatrenia 5.3.2.2.2. Program rozvoja vidieka SR 2007-2013Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR12.11.20106,65 mil. eur
Schéma štátnej pomociN 671/a/2009Schéma štátnej pomoci na podporu prechodu na digitálne vysielanie v Slovenskej republike - 2. opatrenieMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR15.9.201010,63 mil. eur
Schéma štátnej pomociN 111/2010 (ex NN 46a/2006 )Daňové výhody podľa smernice Rady 2003/96/ES (sektor poľnohospodárstva) pre všetky regióny SRcolné úrady28.4.201080,50 mil. eur
Schéma štátnej pomociN 707/2009Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v SR počas trvania finančnej a hospodárskej krízy v poľnohospodárskej prvovýrobevšetci poskytovatelia SR3.3.20103,32 mil. eur
Schéma štátnej pomociN 711/2009Dodatok č. 1 k Schéme pre dočasné poskytovanie malej pomoci v SR počas trvania finančnej a hospodárskej krízyvšetci poskytovatelia SR2.2.2010400 mil. eur
Schéma štátnej pomociNN 63/2009
(ex N
83/2008)
Daňové zvyhodnenie uplatňované na elektrinu, uhlie a zemný plyn podľa smernice Rady 2003/96/ES o reštrukturalizácií právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektrinyColné úrady23.12.200950,40 mil. eur (ročne)
Schéma štátnej pomociN 482/2009Schéma štátnej pomoci pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatreníMinisterstvo
pôdohospodárstva SR
10.12.2009126,60 mil. eur
Schéma štátnej pomociN 566/2008Schéma štátnej pomoci na ochranu lesov vo vlastníctve štátu a v lesoch prenajatých na území Tatranského národného parku a Pieninského národného parku a v ich ochrannom pásmeMinisterstvo pôdohospodárstva SR9.12.20094,78 mil. eur
Schéma štátnej pomociN 392/2009Zákon o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonovMinisterstvo financií
SR
8.12.20093 464,00 mil. eur
Individuálna štátna pomocN 674/2008LIP - SK - Volkswagen SlovakiaMinisterstvo hospodárstva SR2.12.200914, 300 mil eur
Individuálna štátna pomocN 347/2009Baňa Dolina, a.s.VšZP, a.s.19.11.20090,087 mil. eur
Schéma štátnej pomociN 592/2008Schéma štátnej pomoci na školenia, poradenstvo a plány na odborné hospodárenie v lesochMinisterstvo
pôdohospodárstva SR
19.11.20094,96 mil. eur
Individuálna štátna pomocN 165/2009 (ex
N 651/2005)
INA Kysuce, a.s.Daňový úrad
Kysucké Nové
Mesto
18.6.2009547,966 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 652/2008Schéma štátnej pomoci na vyhotovenie lesných hospodárskych plánovMinisterstvo
pôdohospodárstva SR
9.6.200915,77 mil. eur
Schéma štátnej pomociN 222/2009Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v SR počas trvania finančnej a hospodárskej krízyvšetci poskytovatelia
SR
29.4.2009400,00 mil. eur
Individuálna štátna pomocN 500/2008Baňa Čáry, a.s.Ministerstvo
hospodárstva SR
24.3.20093,85 mil. eur
Individuálna štátna pomocN143/2008ZSNP, a.s. Žiar nad HronomEnvironmentálny
fond
23.12.200865,8 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 847/2006SAMSUNG Electronics Co. Ltd.Ministerstvo
hospodárstva
SR
2.7.20082670,19 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 702/2007Schéma podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývojaAgentúra na podporu
výskumu a vývoja
16.6.20081 390 mil. Sk
Schéma štátnej pomociNN 46b/2006
(ex N 361b/2006)
Sektor dopravy (Daňové výhody podľa smernice Rady 2003/96/ES) všetky regióny SR (minerálne oleje)Colné úrady2.4.20087 200 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 279/2007VUJE, a.s. TrnavaAgentúra na podporu
výskumu a vývoja
31.8.200711,62 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 551/2006Štátna pomoc na audiovizuálnu produkciu (všetky producentské spoločnosti)Ministerstvo
kultúry SR
27.7.200780,00 mil. Sk (plánovaný
rozpočet na rok 2007)
Schéma štátnej pomociN 360/2006Zvýhodnený daňový režim pre využívanie palív z obnoviteľných zdrojov energie podľa smernice 2003/96/ES (Biopalivá)Colné úrady19.7.20072 933,00 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 876/2006Glovis Slovakia, s.r.o.Ministerstvo
hospodárstva SR
18.7.200750,40 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 875/2006Hysco Slovakia, s.r.o.Ministerstvo
hospodárstva SR
18.7.200795,05 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 857/2006KIA Motors Slovakia, s.r.o.Ministerstvo
hospodárstva SR
18.7.20071 153,30 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 651/2005INA Kysuce, a.s.Daňový úrad Kysucké
nové Mesto
24.4.20071 338,50 mil. Sk
Schéma štátnej pomociNN 46a/2006 (ex N 361a/2006)Sektor poľnohospodárstva (Daňové výhody podľa smernice Rady 2003/96/ES - sektor poľnohospodárstva) všetky regióny SRColné úrady4.4.20075 400,00 mil. Sk
Individuálna štátna pomocC 21/2006 (ex N 635/2005)Slovenské lodenice Komárno, a.s. BratislavaSociálna poisťovňa,
pobočka Komárno
21.3.200780,33 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 324/2005Štátna pomoc pre slovenský uhoľný priemysel na roky 2005 -2010Ministerstvo hospodárstva SR25.1.2006525,00 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 158/2005Getrag Ford Transmission Slovakia, s.r.o.Ministerstvo hospodárstva SR8.2.200653,5 mil.eur, t.j. 2 039, 688 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 282/2006TaO Productions, s.r.o.Ministerstvo kultúry SR4.7.20065 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 281/2006ALEF Film & Media Group,s.r.o.Ministerstvo kultúry SR4.7.20062,5 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 280/2006JMB Film&TV Production Bratislava, s.r.o.Ministerstvo kultúry SR4.7.20068 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 279/2006SEN FILM,s.r.o.Ministerstvo kultúry SR4.7.20069 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 283/2006Miras,s.r.o.Ministerstvo kultúry SR4.7.20064,5 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 393/2006Jakubisko Film spol. s r.o.Ministerstvo kultúry SR19.7.200622 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 387/2006Hornonitrianske bane Prievidza,a.s.Ministerstvo hospodárstva SR13.9.200639,9 mil. Sk
Individuálna štátna pomocNN 9/2006Baňa Dolina, a.s.Ministerstvo hospodárstva SR13.9.2006191 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN263/2006Podpora nákupu a inštalácie technológie spaľovní živočíšnych vedľajších produktovMinisterstvo pôdohospodárstva SR18.9.2006240 mil. Sk
Individuálna štátna pomocex N 66/2005 (ex N 195/2005)KONAS, spol. s r.o.Daňový úrad Lučenec26.9.20069,73 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 318/2006Continental Automotive Systems Slovensko, s.r.o.Ministerstvo hospodárstva SR19.10.2006392,5 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 623/2006ALEF Film & Media Group,s.r.o.Ministerstvo kultúry SR24.10.20067 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 622/2006ARTREAL s.r.o.Ministerstvo kultúry SR24.10.20062,5 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 624/2006SEN Film s.r.o.Ministerstvo kultúry SR24.10.20064 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 618/2006FAMA s.r.o.Ministerstvo kultúry SR24.10.20065 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 615/2006D.N.A. s.r.o.Ministerstvo kultúry SR24.10.20067 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 659/2006Schéma štátnej pomoci pre veľké investície platná do 31.12.2006Ministerstvo hospodárstva SR8.11.200612620 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 614/2006ARINA s. s.ro.Ministerstvo kultúry SR8.11.20067 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 616/2006RATA s.r.o.Ministerstvo kultúry SR8.11.20064,9 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 489/2005Medzičilizie, a.s., 930 08 Čiližská RadvaňSociálnapoisťovňa, pobočka Dunajská Streda22.11.20060,911 614 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 660/2006KALLIGRAM, spol.r.o.Ministerstvo kultúry SR11.12.20061,3 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 664/2006Petit Press, a.s. (Ujszó)Ministerstvo kultúry SR11.12.20062,4 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 663/2006Petit Press, a.s. (Vasárnap)Ministerstvo kultúry SR11.12.20061,05 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 739/2006Podpora na úhradu škôd - Opatrenie zamerané na úhradu častí škôd v rastlinnej výrobe, ktoré sú spôsobené v dôsledku sucha, podmáčania, chorôb rastlín alebo škodcov rastlín (Doplnok k existujúcej pomoci)Ministerstvo pôdohospodárstva SR13.12.2006200 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 675/2006MADÁCH-POSONIUM, spol. s r.o.Ministerstvo kultúry SR15.12.20063,45 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 687/2006KALLIGRAM, spol.r.o.Ministerstvo kultúry SR18.12.20061,3 mil. Sk
Individuálna štátna pomocN 712/2006LOAR, spol. s r.o.Ministerstvo kultúry SR21.12.20061,65 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 542/2005VYDAVYTEĽSTVO SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV, s.r.o.Ministerstvo kultúry
SR
21.12.20052,5 mil. SK
Schéma štátnej pomociN 537/2005JAKUBISKO FILM, s.r.o.Ministerstvo kultúry
SR
21.12.200513,0 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 352/2005LOAR, spol. s r.o.Ministerstvo kultúry
SR
23.11.20051,2 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 354/2005MADÁCH-POSONIUM, pol. s. r.o. BratislavaMinisterstvo kultúry
SR
23.11.20051,5 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 355/2005KALLIGRAM, pol.s.r.o. BratislavaMinisterstvo kultúry
SR
23.11.20051,1 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 419/2005HBP Hornonitianske bane Prievidza, a.s.Ministerstvo
hospodárstva SR
5.10.200536,9 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 300/05ALEF Film & Media group,s.r.o.Ministerstvo kultúry
SR
24.8.200511 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 299/05TAO Productions, s.r.o.Ministerstvo kultúry
SR
24.8.20058 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 298/05TYZAM, s.r.o.Ministerstvo kultúry
SR
24.8.20057 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 297/05TRIGON Production,s.r.o.Ministerstvo kultúry
SR
24.8.20058 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 168/2005HBP Hornonitianske bane Prievidza,a.s.Ministerstvo
hospodárstva SR
7.6.200524 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 53/2005HBP Hornonitianske bane Prievidza,a.s.Sociálna poisťovňa,
pobočka Prievidza
16.3.20054,28 mil. Sk
Schéma štátnej pomociN 27/2005HBP Hornonitianske bane Prievidza,a.s.Všeobecná zdravotná
poisťovňa
16.3.20058,94 mil. Sk

Archív schválenej štátnej pomoci v SR:

Schválená štátna pomoc v SR v roku 2004

Schválená štátna pomoc v SR v roku 2003

Schválená štátna pomoc v SR v roku 2002

Schválená štátna pomoc v SR v roku 2001

Schválená štátna pomoc v SR v roku 2000