Informačný systém pre evidenciu a monitorovanie pomoci (IS SEMP)

Zákon o štátnej pomoci od 1. januára 2016 vytvoril právny rámec pre zriadenie centrálneho registra. Funkciu centrálneho registra plní informačný systém pre evidenciu a monitorovanie pomoci „IS SEMP“. IS SEMP obsahuje údaje o poskytnutej štátnej pomoci a minimálnej pomoci v Slovenskej republike. Prístup do tohto systému majú okrem koordinátora pomoci aj poskytovatelia pomoci, resp. vykonávatelia schém a verejnosť.

Prístup do IS SEMP pre poskytovateľov pomoci, resp. vykonávateľov schém pomoci: https://sempsecure.kti2dc.sk/

Prístup do IS SEMP pre verejnosť: https://semp.kti2dc.sk/

Manuál:

Manuál IS SEMP – revízia: august 2021