Úrad vlády SR

Schéma na podporu finančnej účasti hospodárskych subjektov na projektoch Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2009 – 2014 (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 1  – DM-13/2014

 Trvanie  do 30.4.2017
 Forma pomoci  grant (zálohová platba)
 Počet dodatkov k schéme  1
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=1534

...

Schéma pomoci de minimis na podporu finančnej účasti hospodárskych subjektov na projektoch Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 – DM – 8/2019

Trvanie Od 11.7.2019 do 30.4.2025
Forma pomoci Pomoc podľa tejto schémy sa realizuje poskytnutím projektového grantu, ktorému predchádza uzatvorenie projektovej zmluvy medzi poskytovateľom a príjemcom pomoci
Počet dodatkov k schéme 0
Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2214728

Hlavná navigácia