Štátny fond rozvoja bývania

Schéma podpory výstavby a obnovy zariadení sociálnych služieb (schéma pomoci de minimis)- DM – 24/2021

Trvanie Od 16.9.2021 do 31.12.2023
Forma pomoci Zvýhodnený úver
Počet dodatkov k schéme
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2989983

.

Schéma podpory obstarania nájomného bytu pre právnické osoby v zmysle § 7 ods. 1 písm. f) a g) zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov  (schéma pomoci de minimis) „služby vo všeobecnom hospodárskom záujme“  – DM-19/2020

 Trvanie Od 31.12.2020 do 31.12.2023
 Forma pomoci zvýhodnený úver
 Počet dodatkov k schéme 0
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2796678

.

Schéma podpory obstarania ubytovacieho domu v zmysle § 6. ods. 1, písm. h) zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (schéma pomoci de minimis) – DM – 12/2020

 Trvanie Od 7.9.2020 do 31.12.2023
 Forma pomoci zvýhodnený úver
 Počet dodatkov k schéme 0
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2671433

.

Schéma pomoci na obnovu bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (schéma pomoci de minimis) – DM 5/2019

 Trvanie Od 6.5.2019 do 31.12.2020
 Forma pomoci zvýhodnený úver
 Počet dodatkov k schéme 0
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2151873

.

Schéma podpory obstarania nájomného bytu pre právnické osoby v zmysle § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (schéma pomoci de minimis) „služby vo všeobecnom hospodárskom záujme“ v znení dodatku č. 2 – DM-4/2014

 Trvanie Od 27.12.2018 do 31.12.2020
 Forma pomoci Zvýhodnený úver
 Počet dodatkov k schéme  2
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2039493

.

Schéma poskytovania podpory za účelom obnovy bytovej budovy pre právnické osoby v zmysle §7. ods. 1, písm. f) zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania – DM-14/2014

 Trvanie  do 31.12.2020
 Forma pomoci  zvýhodnený úver na úhradu výdavkov
 Počet dodatkov k schéme  1
 Úplne znenie schémy  http://www.sfrb.sk/schemy-statnej-pomoci/schemy-statnej-pomoci

Hlavná navigácia