Slovenská agentúra životného prostredia

Schéma pomoci na podporu plnenia legislatívnych požiadaviek v oblasti chemickej legislatívy (schéma pomoci de minimis) – DM-2/2014

 Trvanie  do 31.12.2015
 Forma pomoci  poskytnutie bezplatných školení, poradenstva a konzultácií
 Počet dodatkov k schéme  –
 Úplne znenie schémy  http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=2304

 

Hlavná navigácia