Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania – DM – 5/2021

Trvanie Od 2.3.2021 do 31.12.2023
Nástroj pomoci (forma pomoci) nenávratný finančný príspevok
Počet dodatkov k schéme 0
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2837268

.

Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov v znení dodatku č. 1 – DM – 3/2021 

Trvanie

Od 14.7.2021 do 31.12.2023

Forma pomoci

Nenávratný finančný príspevok

Počet dodatkov k schéme

1

Úplné znenie schémy

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/Handlers/StiahnutPrilohu.ashx?IdPriloha=384836

.

Schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania pri procese deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb – DM – 6/2018

 Trvanie Od 5.4.2018 do 31.12.2020
 Forma pomoci Nepriama forma – bezplatné vzdelávanie manažmentu vybraných zariadení sociálnych služieb v oblasti riadenia prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
 Počet dodatkov k schéme  –
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=1843873

.

.

Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti v znení dodatku č. 8 – DM – 16/2014

 Trvanie Od 24.9.2020 do 31.12.2023
 Forma pomoci   formou finančného príspevku
 Počet dodatkov k schéme  8
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2694624

.

.

SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov v znení dodatku č.5 – DM-1/2015

 Trvanie Od 12.10.2018 do 31.12.2020
 Forma pomoci  nenávratný finančný príspevok
 Počet dodatkov k schéme  5
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=1982133

.

.

SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu vzdelávania v znení dodatku č.2 DM-3/2016

 Trvanie  Od 10.05.2017 do 31.12.2020
 Forma pomoci  nenávratný finančný príspevok
 Počet dodatkov k schéme  2
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=1641686

.

.

Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby v znení dodatku č. 1 – DM – 7/2015

Trvanie Od 6.6.2019 do 31.12.2020
 Forma pomoci  nenávratný finančný príspevok
 Počet dodatkov k schéme  1
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2182603

.

.

Schéma pomoci de minimis na podporu registrovaných sociálnych podnikov poskytujúcich služby starostlivosti o domácnosť a záhradu pre fyzické osoby prostredníctvom servisných poukážok – DM – 12/2019

TrvanieOd 3.10.2019 do 31.12.2020
Forma pomociPomoc podľa tejto schémy spočíva v realizácii odkúpenia servisnej poukážky zo strany poskytovateľa od registrovaného sociálneho podniku
Počet dodatkov k schéme0
Úplne znenie schémyhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2292776
Hlavná navigácia