Ministerstvo hospodárstva SR

Schéma na podporu rodinného podnikania (schéma pomoci de minimis) – DM – 20/2021

Trvanie Od 2.7.2021 do 31.12.2023
Forma pomoci nepriama forma pomoci
Počet dodatkov k schéme 0
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/Handlers/StiahnutPrilohu.ashx?IdPriloha=384247

.

Schéma na podporu startupov (schéma pomoci de minimis) – DM – 16/2021

Trvanie Od 8.6.2021 do 31.12.2023
Forma pomocinepriama podpora
Počet dodatkov k schéme 0
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2915460

.

Schéma na podporu podnikateľského vzdelávania (schéma pomoci de minimis) – DM – 9/2021

Trvanie Od 6.5.2021 do 31.12.2023
Forma pomoci dotácia
Počet dodatkov k schéme 0
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2887808

.

Schéma na podporu priemyselných klastrových organizácií (2021-2023) (schéma pomoci de minimis)  – DM – 7/2021

Trvanie Od 12.5.2021 do 31.12.2023
Forma pomoci podpora priemyselných klastrových organizácií
Počet dodatkov k schéme 0
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2892674

.

Schéma na podporu používania nových vozidiel s pohonom na alternatívne palivá (schéma pomoci de minimis) – DM – 13/2019

Trvanie Od 14.11.2019 do 31.12.2022
Forma pomoci dotácia
 Počet dodatkov k schéme 0
Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2337427

.

Schéma na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 1 – DM – 6/2019

 Trvanie Od 14.2.2020 do 31.12.2022
 Forma pomoci dotácia
 Počet dodatkov k schéme 1
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2451461

.

Schéma minimálnej pomoci na podporu zvyšovania energetickej účinnosti distribúcie tepla v Bratislavskom kraji (schéma pomoci de minimis) – DM – 15/2018

 Trvanie Od 31.10.2018 do 31.12.2020
 Forma pomoci Dotácia
 Počet dodatkov k schéme  0
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=1954

.

.

Schéma na podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách (schéma pomoci de minimis) – DM – 3/2018

 Trvanie Od 20.02.2018 do 31.12.2020
 Forma pomoci Dotácia
 Počet dodatkov k schéme  0
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Stiahnut.aspx?IdOvSubor=70693

.

.

Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení dodatku č. 5 – DM – 1/2018

 Trvanie Od 17.12.2020 do 31.12.2023
 Forma pomoci prostredníctvom bezplatného poradenstva a formou poskytovania kreatívnych voucherov
 Počet dodatkov k schéme  5
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/Handlers/StiahnutPrilohu.ashx?IdPriloha=375635

.

.

Schéma na podporu priemyselných klastrových organizácií (2017-2020) (schéma pomoci de minimis) DM – 13/2017

 Trvanie Od 24.11.2017 do 31.12.2020
 Forma pomoci Dotácia
 Počet dodatkov k schéme  0
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=1760014

.

.

Schéma na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov (2017 – 2020) (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 1 – DM -15 /2017

 Trvanie Od 26.11.2019 do 31.12.2020
 Forma pomoci Nepriama forma: voucher
 Počet dodatkov k schéme  1
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2350142

.

.

Schéma na podporu  zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov v znení dodatku č. 4 (schéma pomoci de minimis) – DM-10/2017

 Trvanie  Od 13.05.2021 do 31.12.2023
 Forma pomoci nepriamou formou prostredníctvom bezplatne poskytovaného základného poradenstva a/alebo priamou formou prostredníctvom inovačných poukážok
 Počet dodatkov k schéme  4
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2894164

.

.

Schéma na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku č. 3 –DM –8/2017

 Trvanie  Od 11.8.2020 do 31.12.2023
 Forma pomoci  Dotovaná služba
 Počet dodatkov k schéme  3
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2641595

.

.

Schéma na podporu startupov (2017 – 2020) (schéma pomoci de minimis)– DM-5/2017

 Trvanie Od 30.08.2017 do 31.12.2020
 Forma pomoci

Dotovaná služba,

poradenská služba poskytovaná bezplatne alebo za čiastočnú úhradu

 Počet dodatkov k schéme  –
 Úplne znenie schémy  https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=1708097

.

.

Schéma na podporu rodinného podnikania (2017 – 2020) (schéma pomoci de minimis)– DM-7/2017

 Trvanie Od 31.08.2017 do 31.12.2020
 Forma pomoci Poradenská služba poskytovaná bezplatne alebo za čiastočnú úhradu
 Počet dodatkov k schéme  –
 Úplne znenie schémy  https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=1463

.

.

Schéma na podporu vykonania energetických auditov mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov so sídlom v Bratislavskom kraji (schéma pomoci de minimis) – DM-8/2016

 Trvanie  do 31.12.2020
 Forma pomoci  dotácia
 Počet dodatkov k schéme  –
 Úplne znenie schémy  https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=1463

.

.

Schéma pomoci de minimis pre iniciatívu JEREMIE v Slovenskej republike, Portfóliový úver zdieľaného rizika II (Portfolio Risk Sharing Loan II – PRSL II) – DM-8/2015 v znení DODATKU č. 1

 Trvanie  do 31.10.2016
 Forma pomoci  úvery so zvýhodnenou úrokovou sadzbou oproti trhovej úrovni
 Počet dodatkov k schéme  1
 Úplne znenie schémy

Uverejnená schéma na webovom sídle poskytovateľa pomoci:

http://www.economy.gov.sk/schema-pomoci-de-minimis/129959s

Uverejnená schéma v Obchodnom vestníku:

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=1530468

.

.

Schéma pomoci de minimis pre iniciatívu JEREMIE v Slovenskej republike, Portfóliový úver zdieľaného rizika (Portfolio Risk Sharing Loan– PRSL) – DM-1/2014

 Trvanie  do 31.12.2015
 Forma pomoci  úvery so zvýhodnenou úrokovou sadzbou oproti trhovej úrovni
 Počet dodatkov k schéme  4
 Úplne znenie schémy  http://www.economy.gov.sk/schema-pomoci-de-minimis/129959s

.

.

Schéma na podporu účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch a výstavách v zahraničí a propagácie slovenského priemyselného potenciálu (schéma pomoci de minimis) – DM-19/2014

 Trvanie  do 31.12.2015
 Forma pomoci  poskytnutie bezplatnej účasti v rámci spoločnej expozície v národnom stánku Ministerstva hospodárstva SR, poskytnutie bezplatných sprievodných akcií počas konania výstav a veľtrhov v zahraničí, poskytnutie propagačno-prezentačných pomôcok a predmetov
 Počet dodatkov k schéme  1
 Úplne znenie schémy  https://www.justice.gov.sk/PortalApp/Handlers/StiahnutPrilohu.ashx?IdPriloha=127259

.

.

Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis) – DM-20/2014

 Trvanie  do 31.12.2015
 Forma pomoci  nenávratný finančný príspevok (refundácia)
 Počet dodatkov k schéme  –
 Úplne znenie schémy  http://www.economy.gov.sk/schema-pomoci-de-minimis/129959s

.

.

Schéma na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich (schéma pomoci de minimis) – DM-21/2014

 Trvanie  do 31.12.2015
 Forma pomoci  nenávratný finančný príspevok (refundácia)
 Počet dodatkov k schéme  1
 Úplne znenie schémy  http://www.economy.gov.sk/schema-pomoci-de-minimis/129959s

.

.

Schéma poradenstva a vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov (schéma pomoci de minimis) – DM-22/2014

 Trvanie  do 31.3.2017
 Forma pomoci  nepriama pomoc (napr. poskytovanie poradenstva, konzultácie, odborné posúdenie projektu)
 Počet dodatkov k schéme  –
 Úplne znenie schémy  http://www.sbagency.sk/statne-programy

.

.

Schéma na podporu start upov (schéma pomoci de minimis) v znení Dodatku č. 1 – DM-23/2014

 Trvanie  do 31.3.2017
 Forma pomoci  nepriama pomoc (napr. poskytovanie poradenstva, konzultácie, odborné posúdenie projektu)
 Počet dodatkov k schéme  1
 Úplne znenie schémy  http://www.mhsr.sk/12186-menu/147271s

.

.

Schéma pomoci de minimis pre iniciatívu JEREMIE v Slovenskej republike, Portfóliová záruka prvej straty (First Loss Portfolio Guarantee – FLPG) – DM-1/2011 v znení DODATKU č. 5

 Trvanie  do 31.10.2016
 Forma pomoci  záruka
 Počet dodatkov k schéme  5
 Úplne znenie schémy

Uverejnená schéma na webovom sídle poskytovateľa pomoci:

http://www.economy.gov.sk/schema-pomoci-de-minimis/129959s

Uverejnená schéma v Obchodnom vestníku:

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=1530462

.

.

Schéma na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 2 Schéma DM-17/2014

 Trvanie  do 31.12.2020
 Forma pomoci  dotácia prostredníctvom vouchera
 Počet dodatkov k schéme  2
 Úplne znenie schémy http://www.mhsr.sk/schema-na-podporu-spoluprace-podnikatelskych-subjektov-a-vedecko-/148067s

.

.

Schéma na podporu priemyselných klastrových organizácií (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 2 – DM-18/2014

 Trvanie  do 31.12.2020
 Forma pomoci  dotácia podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácii v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 Počet dodatkov k schéme  2
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=1506187

Hlavná navigácia