8.6.2021 / Aktualizovaný manuál IS SEMP

Koordinátor pomoci aktualizoval manuál k Informačnému systému pre evidenciu a monitorovanie pomoci (IS SEMP). Aktualizácia manuálu sa týka časti D. Register štátnej pomoci, kde bola doplnená časť  na str. 12 „Úpravy už zaznamenanej štátnej pomoci“. Daná časť obsahuje vysvetlenie novej funkcie, ktorá umožňuje poskytovateľovi pomoci, resp. vykonávateľovi schémy si úpravy prípadov štátnej pomoci robiť samostatne. Aktualizovaný manuál k IS SEMP môžete nájsť TU – http://www.statnapomoc.sk/?page_id=2983.

Hlavná navigácia