26.2.2021 / Európska komisia vyzýva zainteresované strany, aby sa vyjadrili k revidovaným pravidlám štátnej pomoci pre dôležité projekty spoločného európskeho záujmu (IPCEI)

Hlavná navigácia