Usmerňujúce vzory EK k štátnej pomoci a národným plánom podpory obnovy a odolnosti

Praktické usmernenie EK pre členské štáty na rýchlejšiu prípravu oznámení o štátnej pomoci v rámci národných plánov podpory obnovy a odolnosti.
– anglická verzia

Hlavná iniciatíva -NAŠTARTUJME

energetická a vodíková infraštruktúra – anglická verzia

energia z obnoviteľných zdrojov vrátane výroby vodíka z obnoviteľných zdrojov – anglická verzia

Hlavná iniciatíva -NAŠTARTUJME A RENOVUJME

infraštruktúra na generáciu a distribúciu diaľkového vykurovania/chladenia – anglická verzia

Hlavná iniciatíva – RENOVUJME

energetická hospodárnosť budov – anglická verzia

Hlavná iniciatíva – DOBÍJAJME A DOTANKUJME

elektrické nabíjacie stanice a vodíkové stanice pre cestné vozidlá – anglická verzia

nákup cestných vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami – anglická verzia

iné druhy nízkoemisnej dopravy – anglická verzia

Hlavná iniciatíva – PRIPOJME SA

zavádzanie a využívanie pevných a mobilných sietí s veľmi vysokou kapacitou vrátane sietí 5G a optických sietí – anglická verzia

Hlavná iniciatíva -MODERNIZUJME

digitalizácia verejnej správy vrátane zdravotnej starostlivosti – anglická verzia

Hlavná iniciatíva – ROZŠIRUJME SA

inovačné procesory a polovodičové technológie – anglická verzia

digitalizácia spravodajských médií – anglická verzia

rozšírenie možností cloudu – anglická verzia

Hlavná iniciatíva – REKVALIFIKUJME A ZLEPŠUJME ZRUČNOSTI

modernizácia vzdelávania a odbornej prípravy vrátane digitálnych zručností a príslušnej pripojiteľnosti – anglická verzia

Hlavná navigácia