Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti II (schéma pomoci de minimis) – DM – 18/2021

Trvanie Od 16.6.2021 do 31.12.2023
Forma pomoci) Dotácia a regionálny príspevok
Počet dodatkov k schéme 0
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/Handlers/StiahnutPrilohu.ashx?IdPriloha=383171

.

Schéma podpory digitálnej transformácie Slovenska (schéma pomoci de minimis) – DM – 17/2021

Trvanie Od 7.6.2021 do 31.12.2023
Forma pomoci dotácia
Počet dodatkov k schéme 0
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2914247

.

Schéma pomoci de minimis na zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov prostredníctvom poskytovania úverov na renováciu v znení dodatku č. 1 – DM – 11/2018

Trvanie Od 29.12.2020 do 31.12.2023
Forma pomoci zvýhodnený úver
Počet dodatkov k schéme 1
Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2794646

.

Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 1 – DM – 18/2018

Trvanie Od 28.12.2020 do 31.12.2023
Forma pomoci formou finančného príspevku
Počet dodatkov k schéme 1
Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2793751
Hlavná navigácia