4.9.2020 / Odstávka internetu v DataCentre cez víkend 5.- 6.9.2020

V dňoch 5. 9. 2020 do 6. 9. 2020 bude prebiehať migrácia zariadení pripájajúcich sieť DataCentrum do internetu. Z tohto dôvodu bude celý systém IS SEMP (PUBLIC PORTÁL ako i SECURE PORTÁL IS SEMP) po uvedenú dobu nedostupný.

Prosíme všetkých používateľov, aby sa podľa tohto oznamu zariadili a evidovali prípadné poskytnuté pomoci mimo tohto času tak, aby boli dodržané legislatívne požadované termíny v oblasti evidencie štátnej a minimálnej pomoci vyplývajúce zo zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).

Ďakujeme za pochopenie.

Hlavná navigácia