29.6.2020 / EK schválila slovenskú schému štátnej pomoci vo výške 200 mil. eur na podporu spoločností prenajímajúcich priestory

Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 17. 6. 2020 potvrdila, že schválila slovenskú schému štátnej pomoci vo výške 200 miliónov eur na podporu spoločností prenajímajúcich priestory, ktoré v dôsledku ochranných opatrení prijatých vládou proti šíreniu pandémie nového koronavírusu mali obmedzenú činnosť alebo ju nemohli vykonávať.

Ide o spoločnosti, ktoré museli prerušiť svoje aktivity v rôznych areáloch, prerušiť vyučovanie (v školách a školských zariadeniach) alebo zabrániť výskytu osôb v zariadeniach, ktoré prenajímajú, z dôvodu pandémie nového koronavírusu.

Slovenskú schému pomoci EK schválila na základe dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie Covid-19. Štátna pomoc, ktorá bude mať formu priamych grantov, je určená na pokrytie zníženia nájmu dohodnutého s prenajímateľom maximálne do výšky 50 % pôvodného nájomného.

Ďalšie informácie sú dostupné na webovom sídle EK https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1111.

Hlavná navigácia