12.6.2020 / Súdny dvor potvrdil rozhodnutie Komisie, podľa ktorého poskytovatelia zdravotného poistenia pôsobiaci pod dohľadom Slovenskej republiky nepodliehajú pravidlám práva Únie v oblasti štátnej pomoci

V konaní v spojených veciach C-262/18 P a C-271/18 P Európska komisia a Slovenská republika v. Dôvera zdravotná poisťovňa vyniesol Súdny dvor dňa 11. júna 2020 rozsudok, ktorým vyhovel odvolaniam Slovenskej republiky a Európskej komisie a zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 5. februára 2018 (T-216/15) a sám vydal konečný rozsudok, v ktorom rozhodol, že žaloba, ktorú podala Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., vo veci T 216/15, sa zamieta. Na základe týchto výrokov možno predmetné konanie považovať za definitívne skončené.

Rozsudok Súdneho dvora v slovenskom jazyku môžete nájsť TU.

Hlavná navigácia