Aktuality v súvislosti s nákazou COVID-19

4.2.2021 / Európska komisia predlžuje a ďalej rozširuje dočasný rámec na podporu hospodárstva v kontexte pandémie koronavírusu

28.1.2021 / EK schválila Schému štátnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 vo výške 8 mil. eur

14.1.2021 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 14. januára

14.1.2021 / Európska komisia uverejnila jedenásť usmerňujúcich vzorov pre štátnu pomoc

26.10.2020 / EK zverejnila ďalšie informácie k poskytovaniu štátnej pomoci na základe dočasného rámca – konsolidované znenie dočasného rámca v znení dodatku č. 4 a upravené znenie notifikačného formulára

14.10.2020 / EK oznámila predĺženie dočasného rámca štátnej pomoci na podporu podnikov počas koronakrízy a predstavila štvrtý dodatok k tomuto rámcu

17.7.2020 / EK zverejnila ďalšie informácie k poskytovaniu štátnej pomoci na základe dočasného rámca – konsolidované znenie dočasného rámca v znení dodatku č. 3 a upravené znenie notifikačného formulára

17.7.2020 / EK schválila slovenskú schému štátnej pomoci v hodnote 80 mil. eur

8.7.2020 / EK predĺžila platnosť určitých pravidiel štátnej pomoci a upravila niektoré existujúce pravidlá s cieľom zmierniť dôsledky prepuknutia nákazy koronavírusom

8.7.2020 / EK prijala tretí dodatok a doplnenie dočasného rámca štátnej pomoci na podporu mikropodnikov, malých podnikov a startupov

29.6.2020 / EK schválila tri slovenské schémy štátnej pomoci v celkovej výške 4 mld. eur na podporu spoločností postihnutých koronavírusom

29.6.2020 / EK schválila slovenskú schému štátnej pomoci vo výške 200 mil. eur na podporu spoločností prenajímajúcich priestory

3.6.2020 / EK zverejnila ďalšie informácie k poskytovaniu štátnej pomoci na základe dočasného rámca – konsolidované znenie dočasného rámca v znení dodatku č. 2 a upravené znenie notifikačného formulára

13.5.2020 / EK prijala Druhý dodatok a doplnenie dočasného rámca štátnej pomoci na podporu hospodárstva

22.4.2020 / EK schválila prvú slovenskú schému štátnej pomoci na podporu zamestnanosti a SZČO v čase koronavírusu

21.4.2020 / EK zverejnila ďalšie informácie k poskytovaniu štátnej pomoci na základe dočasného rámca – konsolidované znenie dočasného rámca a upravené znenie notifikačného formulára

14.4.2020 / EK zverejnila konsolidované znenie dočasného rámca na podporu hospodárstva a formulár doplňujúcich informácií

6.4.2020 / EK schválila dodatok k dočasnému rámcu na podporu hospodárstva v súvislosti s nákazou COVID-19

6.4.2020 / EK schválila zmeny v oznámení pre krátkodobé poistenie vývozných úverov

31.3.2020 / PMÚ SR vydal súhlasné stanovisko k schéme minimálnej pomoci týkajúcej sa pomoci malým a stredným podnikom na preklenutie obdobia súčasných opatrení

31.3.2020 / EK schválila prvé opatrenia pre členské štáty na základe dočasného rámca na podporu narušeného hospodárstva

31.3.2020 / EK zverejnila informácie požadované pri predkladaní opatrení na podporu narušeného hospodárstva

31.3.2020 / Oznámenie EK o dočasnom rámci štátnej pomoci na podporu hospodárstva postihnutého COVID-19 je dostupné už aj v slovenskom jazyku

31.3.2020 / PMÚ SR informuje o oznámení EK ohľadom podpory hospodárstva postihnutého COVID-19

31.3.2020 / PMÚ SR informuje o koordinovanej reakcii EK na zmiernenie hospodárskeho dosahu prepuknutia nákazy koronavírusom

Hlavná navigácia