Schémy minimálnej pomoci v súvislosti s nákazou COVID-19

Schéma pomoci de minimis na podporu udržania prevádzky a zamestnanosti MSP na účely preklenutia nepriaznivého obdobia spôsobeného pandémiou COVID-19 – prevádzkový úver poskytnutý zo strany EXIMBANKY SR – DM-6/2020

Poskytovateľ pomociMinisterstvo financií SR
TrvanieOd 28.4.2020 do 31.3.2023
Forma pomociZáruka za prevádzkový úver, úhrada úrokov z prevádzkového úveru (bonifikácia úroku)
Počet dodatkov k schéme0
Úplne znenie schémyhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2527707

.

Schéma pomoci de minimis na podporu udržania prevádzky a zamestnanosti MSP na účely preklenutia nepriaznivého obdobia spôsobeného pandémiou COVID-19 – prevádzkový úver poskytnutý SZRB – DM – 5/2020

Poskytovateľ pomociMinisterstvo financií SR
TrvanieOd 28.4.2020 do 31.3.2023
Forma pomociZáruka za prevádzkový úver, úhrada úrokov z prevádzkového úveru (bonifikácia úroku)
Počet dodatkov k schéme0
Úplne znenie schémyhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2527699

.

Schéma pomoci de minimis „Záručný nástroj na zmiernenie obmedzení spôsobených chorobou COVID 19 (záruka a bonifikácia úroku) – DM-4/2020

Poskytovateľ pomociMinisterstvo hospodárstva SR v mene Ministerstva dopravy a výstavby SR
TrvanieOd 1.4.2020 do 1.7.2025
Forma pomociZáruka za úver, bonifikácia úroku (úroková dotácia)
Počet dodatkov k schéme0
Úplne znenie schémyhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2504564
Hlavná navigácia