Schémy minimálnej pomoci v súvislosti s nákazou COVID-19

Schéma minimálnej pomoci na podporu niektorých subjektov podnikajúcich v oblasti cestnej dopravy v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – DM – 19/2021

Poskytovateľ Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Trvanie Od 1.7.2021 do 31.12.2021
Forma pomoci Finančný príspevok
Počet dodatkov k schéme 0
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/Handlers/StiahnutPrilohu.ashx?IdPriloha=384056

.

Schéma minimálnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 II – DM – 23/2021

Poskytovateľ Fond na podporu športu
Trvanie Od 31.8.2021 do 31.12.2023
Forma pomoci Grant
Počet dodatkov k schéme
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2975671

.

Schéma minimálnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 v znení dodatku č. 1 – DM-20/2020

Poskytovateľ Fond na podporu športu
TrvanieOd 27.1.2021 do 31.12.2023
Forma pomocigrant
Počet dodatkov k schéme 1
Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2812878

.

Schéma minimálnej pomoci na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 v znení dodatku č. 2 – DM – 17/2020

Poskytovateľ Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Trvanie Od 16.8.2021 do 31.12.2023
Nástroj pomoci (forma pomoci) finančný príspevok
Počet dodatkov k schéme 2
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2969222

.

Schéma minimálnej pomoci na posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochrana verejného zdravia v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom a ochorením COVID-19 v znení dodatku č. 1 – DM – 16/2020

Poskytovateľ Ministerstvo zdravotníctva SR
Trvanie Od 7.6.2021 do 31.12.2023
Forma pomociNenávratný finančný príspevok
Počet dodatkov k schéme 1
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2914277

.

Schéma minimálnej pomoci na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 v znení dodatku č. 1 – DM – 15/2020

PoskytovateľMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky
Trvanieod 25.3.2021 do 31.12.2023
Nástroj pomoci (forma pomoci)dotácia
Počet dodatkov k schéme1
Úplné znenie schémyhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2855162

.

Schéma minimálnej pomoci na podporu MSP v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 v znení dodatku č. 2 – DM – 11/2020

Poskytovateľ pomoci Ministerstvo hospodárstva SR
Trvanie Od 22.2.2021 do 31.12.2023
Forma pomoci dotácia
Počet dodatkov k schéme 2
Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2832061

.

Schéma minimálnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – Dotácia na nájomné v znení dodatku č. 1 – DM-10/2020

Poskytovateľ pomociMinisterstvo hospodárstva SR
TrvanieOd 14.12.2020 do 30.6.2021
Forma pomocidotácia
Počet dodatkov k schéme
1
Úplne znenie schémyhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2785573

.

Schéma pomoci de minimis na podporu udržania prevádzky a zamestnanosti MSP na účely preklenutia nepriaznivého obdobia spôsobeného pandémiou COVID-19 – prevádzkový úver poskytnutý zo strany EXIMBANKY SR – DM-6/2020

Poskytovateľ pomociMinisterstvo financií SR
TrvanieOd 28.4.2020 do 31.3.2023
Forma pomociZáruka za prevádzkový úver, úhrada úrokov z prevádzkového úveru (bonifikácia úroku)
Počet dodatkov k schéme0
Úplne znenie schémyhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2527707

.

Schéma pomoci de minimis na podporu udržania prevádzky a zamestnanosti MSP na účely preklenutia nepriaznivého obdobia spôsobeného pandémiou COVID-19 – prevádzkový úver poskytnutý SZRB – DM – 5/2020

Poskytovateľ pomociMinisterstvo financií SR
TrvanieOd 28.4.2020 do 31.3.2023
Forma pomociZáruka za prevádzkový úver, úhrada úrokov z prevádzkového úveru (bonifikácia úroku)
Počet dodatkov k schéme0
Úplne znenie schémyhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2527699

.

Schéma pomoci de minimis „Záručný nástroj na zmiernenie obmedzení spôsobených chorobou COVID 19 (záruka a bonifikácia úroku) – DM-4/2020

Poskytovateľ pomociMinisterstvo hospodárstva SR v mene Ministerstva dopravy a výstavby SR
TrvanieOd 1.4.2020 do 1.7.2025
Forma pomociZáruka za úver, bonifikácia úroku (úroková dotácia)
Počet dodatkov k schéme0
Úplne znenie schémyhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2504564
Hlavná navigácia