14.4.2020 / EK zverejnila konsolidované znenie dočasného rámca na podporu hospodárstva a formulár doplňujúcich informácií

Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 9. 4. 2020 zverejnila na svojom webovom sídle neformálne konsolidované znenie dokumentu „Oznámenie o dočasnom rámci štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s prepuknutím choroby COVID-19″ (ďalej len „dočasný rámec“). Ide o znenie dočasného rámca v znení dodatku zo dňa 3. 4. 2020, ktoré je dostupné na https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_as_amended_3_april_2020.pdf

EK zároveň zverejnila formulár doplňujúcich informácií pre schémy štátnej pomoci, ktoré budú predkladané EK na posúdenie na základe konsolidovaného znenia dočasného rámca. Predmetný formulár má byť prílohou štandardného notifikačného formulára a je dostupný na https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/amended_notification_template_TF_coronavirus.pdf.

Hlavná navigácia