31.3.2020 / EK schválila prvé opatrenia pre členské štáty na základe dočasného rámca na podporu narušeného hospodárstva

Európska komisia schválila prvé opatrenia pre vybrané členské štáty na základe dokumentu „Oznámenie o dočasnom rámci štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s prepuknutím choroby COVID-19“.

Základné informácie o jednotlivých opatreniach sú k dispozícii na webovom sídle https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/economy_en#state-aid-actions (v anglickom jazyku).

Hlavná navigácia