31.3.2020 / Oznámenie EK o dočasnom rámci štátnej pomoci na podporu hospodárstva postihnutého COVID-19 je dostupné už aj v slovenskom jazyku

Európska komisia zverejnila na svojom webovom sídle dokument „Oznámenie o dočasnom rámci štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s prepuknutím choroby COVID-19″ (ďalej len „dočasný rámec“) v jazykoch členských štátov.

Znenie dočasného rámca je dostupné aj v slovenskom jazyku na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_496.

Hlavná navigácia