Mesto Nové Zámky

Schéma minimálnej pomoci na poskytovanie dotácií mestom Nové Zámky podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Zámky č. 5/2019 v znení neskorších nariadení v znení dodatku č. 1 – DM – 1/2020

TrvanieOd 14.9.2020 do 31.12.2023
Forma pomocidotácia
Počet dodatkov k schéme1
Úplne znenie schémyhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2681643
Hlavná navigácia