Výskumná agentúra

Schéma pomoci de minimis na podporu rozvoja bilaterálnych vzťahov v oblasti obchodu a inovácií – DM – 2/2020

TrvanieOd 2.3.2020 do 31.12.2021
Forma pomocigrant
Počet dodatkov k schéme0
Úplne znenie schémyhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2471664

.

Schéma pomoci de minimis na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) v znení dodatku č. 1 (schéma pomoci de minimis) – DM – 15/2019

TrvanieOd 11.8.2020 do 30.4.2025
Forma pomocigrant
Počet dodatkov k schéme1
Úplne znenie schémyhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2641771
Hlavná navigácia