Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Schéma na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov grantovou formou v znení dodatku č. 2 – DM –11/2017

Trvanie Od 17.12.2020 do 31.12.2023
Forma pomoci nenávratný finančný príspevok
Počet dodatkov k schéme 2
Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/Handlers/StiahnutPrilohu.ashx?IdPriloha=375628

.

Schéma na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí mikro, malých a stredných podnikov v znení dodatku č. 3 – DM – 4/2019

Trvanie Od 17.12.2020 do 31.12.2023
Forma pomoci nenávratný finančný príspevok
Počet dodatkov k schéme 3
Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/Handlers/StiahnutPrilohu.ashx?IdPriloha=375624

.

Schéma na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov Európskej únie v znení dodatku č. 3 (schéma pomoci de minimis) – DM – 13/2018

TrvanieOd 26.11.2020 do 31.12.2023
Forma pomociNenávratný finančný príspevok
Počet dodatkov k schéme3
Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2770545

.

Schéma na podporu sieťovania podnikov v znení dodatku č. 2  – DM – 3/2020

TrvanieOd 26.11.2020 do 31.12.2023
Forma pomocinenávratný finančný príspevok
Počet dodatkov k schéme2
Úplne znenie schémyhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2770547

.

Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou v znení dodatku č. 5 (schéma pomoci de minimis) – DM – 10/2016

TrvanieOd 14.9.2020 do 31.12.2023
Forma pomocinenávratný finančný príspevok
Počet dodatkov k schéme5
Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2681672
Hlavná navigácia