Ide o štátnu pomoc? Ak áno, je potrebné ju notifikovať Európskej komisii?

Hlavná navigácia