11.12.2019 / Metodické usmernenie – Prípady nepodliehajúce pravidlám v oblasti štátnej pomoci

Koordinátor pomoci vydal Metodické usmernenie – Prípady nepodliehajúce pravidlám v oblasti štátnej pomoci, ktorého súčasťou sú aj prílohy obsahujúce príkladný výpočet podmienok, ktoré poukazujú na splnenie jednotlivých kritérií podľa pravidiel EÚ pre štátnu pomoc:

-Činnosti nehospodárskeho charakteru. 

-Činnosti nehospodárskeho charakteru s doplnkovým hospodárskym využitím infraštruktúrnych projektov.

-Vyhodnotenie lokálneho charakteru hospodárskych činností.

Bližšie informácie nájdete v časti Metodické usmernenia koordinátora pomoci.

Hlavná navigácia