Environmentálny fond

Schéma minimálnej pomoci poskytovanej formou dotácie za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane ich zatepľovania – DM – 11/2019

TrvanieOd 25.11.2019 do 31.12.2024
Forma pomocidotácia
Počet dodatkov k schéme0
Úplne znenie schémyhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2352528
Hlavná navigácia