Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Schéma podpory na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 1 DM – 10/2019

TrvanieOd 3.12.2020 do 31.12.2023
Forma pomociNenávratný finančný príspevok
Počet dodatkov k schéme1
Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2777020

.

Schéma na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v znení dodatku č. 1   DM – 16/2019

TrvanieOd 3.12.2020 do 31.12.2023
Forma pomociNenávratný finančný príspevok
Počet dodatkov k schéme1
Úplne znenie schémyhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2776997

.

Schéma podpory na vypracovanie energetických auditov a realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov v podnikoch v znení dodatku č. 1 (schéma pomoci de minimis)- DM 4/2017

Trvanie Od 17.12.2020 do 31.12.2023
Forma pomoci Nenávratný finančný príspevok
Počet dodatkov k schéme 1
Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2788035
Hlavná navigácia