Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Schéma minimálnej pomoci poskytovanej prostredníctvom Programu podnikateľských partnerstiev za účelom podpory rozvojových aktivít slovenských podnikateľských subjektov (schéma pomoci de minimis) – DM – 2/2019

 Trvanie Od 21.2.2019 do 31.12.2022
 Forma pomoci dotácia
 Počet dodatkov k schéme 0
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2085367

 

 

Hlavná navigácia