Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Schéma minimálnej pomoci poskytovanej prostredníctvom Programu podnikateľských partnerstiev za účelom podpory rozvojových aktivít slovenských podnikateľských subjektov (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 1 – DM – 2/2019

 Trvanie Od 12.8.2020 do 31.12.2022
 Forma pomoci dotácia
 Počet dodatkov k schéme 1
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2643863

Hlavná navigácia