Slovak Business Agency

Schéma na podporu malých a stredných podnikov v rámci projektov nadnárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis) – DM – 1/2019

 Trvanie Od 12.2.2019 do 31.12.2020
 Forma pomoci Nepriama pomoc – vo forme krátkodobého poradenstva alebo vo forme dlhodobého poradenstva, alebo formou organizovania výmenných pobytov a stáží
 Počet dodatkov k schéme 0
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2077244

.

Schéma na podporu malých a stredných podnikov v rámci projektov nadnárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis) – DM – 2/2021

 Trvanie Od 22.2.2021 do 31.12.2023
Forma pomoci Nepriama pomoc – vo forme krátkodobého poradenstva alebo vo forme dlhodobého poradenstva, alebo formou organizovania výmenných pobytov a stáží
 Počet dodatkov k schéme 0
Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2831391

Hlavná navigácia