Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Schéma pomoci na realizáciu opatrení v oblasti ochrany biodiverzity (schéma pomoci de minimis) – DM – 17/2018

 Trvanie Od 10.12.2018 do 31.12.2020
 Forma pomoci nepriama forma pomoci
 Počet dodatkov k schéme 0
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2025656

 

 

Hlavná navigácia