01.08.2018 / ŠTÁTNA POMOC vs. MINIMÁLNA POMOC – Metodické usmernenie koordinátora pomoci č. 1/2018 z 24. júla 2018

Koordinátor pomoci aktualizoval metodické usmernenie ŠTÁTNA POMOC vs. MINIMÁLNA POMOC – Metodické usmernenie koordinátora pomoci č. 1/2018 z 24. júla 2018

Metodické usmernenie koordinátora pomoci ŠTÁTNA POMOC vs. MINIMÁLNA POMOC č. 1/2018 z 24. júla 2018 nahradilo v plnom znení Metodické usmernenie č. 2/2015 z 20. apríla 2015 – ŠTÁTNA POMOC vs. MINIMÁLNA POMOC, a to z dôvodu legislatívnych zmien v oblasti štátnej pomoci, resp. minimálnej pomoci (jednotlivé nariadenia Európskej komisie, zákon o štátnej pomoci).

Hlavná navigácia