Bratislavský samosprávny kraj

Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Bratislavského samosprávneho kraja v znení dodatku č. 1 – DM – 9/2017

 Trvanie Od 04.06.2018 do 31. 12. 2022
 Forma pomoci Dotácia so splatnosťou najviac jeden rozpočtový rok
 Počet dodatkov k schéme  1
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=1888300

 

 

Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Bratislavského samosprávneho kraja v znení dodatku č. 1 – DM – 6/2017

 Trvanie Od 04.06.2018 do 31. 12. 2022
 Forma pomoci Dotácia so splatnosťou najviac jeden rozpočtový rok
 Počet dodatkov k schéme  1
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=1888231

 

 

Hlavná navigácia