Bratislavský samosprávny kraj

Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Bratislavského samosprávneho kraja na rozvoj vidieka v znení dodatku č. 2 – DM – 9/2017

 Trvanie Od 26.06.2019 do 31. 12. 2022
 Forma pomoci Dotácia so splatnosťou najviac jeden rozpočtový rok
 Počet dodatkov k schéme  2
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2200109

.

.

Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Bratislavského samosprávneho kraja v znení dodatku č. 2 – DM – 6/2017

 Trvanie Od 26.06.2019 do 31. 12. 2022
 Forma pomoci Dotácia so splatnosťou najviac jeden rozpočtový rok
 Počet dodatkov k schéme  2
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2200106

Hlavná navigácia