Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v znení dodatku č.1 –  DM – 10/2018

 Trvanie Od 27.09.2018 do 31.12.2022
 Forma pomoci Dotácia
 Počet dodatkov k schéme  1
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=1971652

 

 

Hlavná navigácia