Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v znení dodatku č. 2 –  DM – 10/2018

 Trvanie Od 20.04.2020 do 31.12.2022
 Forma pomoci Dotácia
 Počet dodatkov k schéme  2
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2517764

Hlavná navigácia