13.06.2018 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 13. júna

Nemecko je povinné vymôcť neoprávnene poskytnutú štátnu pomoc od niektorých veľkých spotrebiteľov elektrickej energie

 28.5.2018 – Európska komisia dospela k záveru, že oslobodenie niektorých veľkých spotrebiteľov elektrickej energie v Nemecku od sieťových poplatkov v rokoch 2012 až 2013 bolo v rozpore s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.

Od roku 2011 až do roku 2013 boli spotrebitelia elektrickej energie, ktorí mali ročnú spotrebu vyššiu ako 10 gigawatt-hodín a táto ich spotreba bola stabilná, úplne oslobodení od platenia sieťových poplatkov v Nemecku. V roku 2012 sa vďaka tomu vyhli plateniu poplatkov v odhade až vo výške 300 mil. eur. Tieto náklady boli namiesto toho financované osobitným poplatkom uloženým konečným spotrebiteľom elektrickej energie, ktorý zaviedlo Nemecko v roku 2012. Po prijatí viacerých sťažností sa Európska komisia rozhodla v marci 2013 otvoriť hĺbkové vyšetrovanie s cieľom zistiť, či dané oslobodenie predstavuje štátnu pomoc.

Európska komisia dospela k záveru, že príjmy z osobitného poplatku, sú štátne zdroje, pretože spotrebitelia elektrickej energie sú povinný zaplatiť tento poplatok podľa nemeckých právnych predpisov a Nemecko má nad týmito peňažnými prostriedkami kontrolu. To znamená, že úplne oslobodenie daných spotrebiteľov v rokoch 2012 a 2013 predstavuje štátnu pomoc, pretože náklady boli financované z daného osobitného poplatku, t.j. zo štátnych prostriedkov. Oslobodenie na rok 2011 na druhej strane nepovažovali za štátnu pomoc, pretože náklady znášali samotní prevádzkovatelia sietí, čo znamená, že výnimka nebola financovaná zo štátnych zdrojov.

Nemecko je teraz povinné určiť výšku poplatkov pre každého oslobodeného príjemcu za roky 2012 a 2013 v súlade s metodikou ustanovenou v rozhodnutí Európskej komisie a následne je povinné vymôcť túto neoprávnene poskytnutú štátnu pomoc od každého jedného príjemcu.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA.34045 v registri štátnej pomoci.

 

Európska komisia schválila 400 mil. CZK na podporu intermodálnej dopravy v Českej republike

 15.5.2018 – Európska komisia schválila schému pomoci vo výške 400 mil. CZK (približne 16 mil. eur) na podporu presunu nákladnej dopravy z cestnej na železničnú a vnútrozemskú vodnú dopravu v Českej republike.

Opatrenie má podporiť nákup dopravných jednotiek určených pre kombinovanú dopravu, ako sú intermodálne cestné prívesy a nákladné kontajnery. Príjemcami pomoci môžu byť prevádzkovatelia intermodálnej dopravy.

Európska komisia dospela k záveru, že dané opatrenie je nevyhnutné na zlepšenie konkurencieschopnosti intermodálnych dopravných služieb v Českej republike a je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA.49153 v registri štátnej pomoci.

 

Hlavná navigácia