15.02.2018 / Dôvera zdravotná poisťovňa v. Európska komisia

V konaní T-216/15 Dôvera zdravotná poisťovňa v. Európska komisia Všeobecný súd dňa 5.2.2018 vydal rozsudok, ktorým žalobe vyhovel a napadnuté rozhodnutie Európskej komisie zrušil.

Rozsudok si môžete v anglickom jazyku prečítať TU.

 

Hlavná navigácia