08.12.2017 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 8.decembra

Európska komisia schválila nemeckú schému na solárne panely pre bytové domy

20.11.2017 – Európska komisia schválila nemeckú schému na podporu majiteľov bytov, ktorí plánujú inštalovať solárne panely na strechy bytových domov.

Elektrická energia vyrobená z týchto solárnych panelov (s kapacitou menšou ako 100 kilowattov) je určená na zásobovanie obyvateľov bytových domov. Rozpočet sa odhaduje na 4 milióny eur ročne a schéma je schválená na 10 rokov. Európska komisia posúdila  a schválila schému v súlade s Usmernením o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020. Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA.48327 v registri štátnej pomoci. 

Európska komisia dospela k záveru, že väčšina gréckych opatrení zameraných na pomoc pre spoločnosť Helénske obranné systémy (HDS) nezahŕňa štátnu pomoc, zároveň však nariadila povinnosť vymáhať neoprávnenú pomoc pri podpore civilných aktivít spoločnosti

20.11.2017 – Európska komisia dospela k záveru, že grécke opatrenia pre spoločnosť Helénske obranné systémy (Hellenic Defence Systems – HDS) nepredstavujú štátnu pomoc, pretože chránia základné bezpečnostné záujmy Grécka. Grécko má však povinnosť vymáhať vyše 55 miliónov eur, ktoré poskytlo na opatrenia, ktorými podporilo civilné aktivity spoločnosti. Tieto opatrenia narúšajú hospodársku súťaž a sú v rozpore s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.

Spoločnosť Helénske obranné systémy (Hellenic Defence Systems – HDS) je grécka spoločnosť, ktorá je skoro celá vo vlastníctve štátu. V období rokov 2004 – 2011 Grécko poskytlo spoločnosti niekoľko podporných opatrení. Tieto opatrenia zahŕňali priamu dotáciu štátu vo výške 10 miliónov eur a zvýšenie kapitálu spoločnosti o 158 miliónov eur a niekoľko štátnych záruk a úverov až do výšky 942 miliónov eur.

Európska komisia po hĺbkovom vyšetrovaní dospela k záveru, že:

-väčšina gréckych opatrení pre spoločnosť Helénske obranné systémy (Hellenic Defence Systems – HDS) nepatrí do rozsahu kontroly štátnej pomoci v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc vzhľadom na skutočnosť, že slúžia gréckym bezpečnostným záujmom,

-niektoré opatrenia (v celkovej sume 55 miliónov eur) na podporu civilných aktivít spoločnosti však predstavovali nezákonnú štátnu pomoc v rozpore s pravidlami EÚ.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA.34308registri štátnej pomoci. 

Hlavná navigácia