16.10.2017 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 16.októbra

Európska komisia žaluje Írsko na Európskom súdnom dvore za to, že nevymáhalo neoprávnene poskytnuté daňové výhody od spoločnosti Apple v hodnote 13 miliárd eur

4.10.2017 – Európska komisia dospela k rozhodnutiu postúpiť prípad Európskemu súdnemu dvoru za to, že Írsko nevymáha  neoprávnene poskytnuté daňové výhody od spoločnosti Apple v hodnote 13 miliárd eur, ako to vyžadovalo rozhodnutie Európskej komisie.

Európska komisia 30. augusta 2016 dospela k záveru, že Írsko poskytovalo neprimerané daňové výhody spoločnosti Apple v hodnote až 13 miliárd eur. Pravidlá EÚ pre štátnu pomoc vyžadujú vymáhanie neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci s cieľom odstrániť narušenie hospodárskej súťaže spôsobené týmto rozhodnutím. Lehota na implementáciu rozhodnutia Európskej komisie bola 4 mesiace v súlade so štandardnými postupmi, t. j. 4 mesiace od oficiálneho oznámenia rozhodnutia. Dodnes teda viac ako po roku od rozhodnutia, Írsko nezačalo vymáhať neoprávnene poskytnuté daňové výhody od spoločnosti Apple a preto  sa Európska komisia rozhodla obrátiť na Európsky súdny dvor.

Európska komisia schválila štyri schémy pomoci na zvýšenie výroby energie z obnoviteľných zdrojov o viac ako 7.5 gigawattov vo Francúzsku

29.9.2017 – Európska komisia dospela k záveru, že štyri schémy pomoci na podporu výroby elektrickej energie z pobrežného veterného a solárneho systému na budovách a na zemi vo Francúzsku sú v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.

Opatrenie umožní Francúzsku vyrobiť viac ako 7 ďalších gigawattov energie z  obnoviteľných zdrojov, a tým pomôže krajine splniť záväzok zabezpečiť z celkovej spotreby energie výrobu 23% z obnoviteľných zdrojov.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií budú verzie rozhodnutí, ktoré nemajú dôverný charakter, sprístupnené pod číslami SA.46552, SA.47753, SA.48066 a SA.48238 v registri štátnej pomoci.

 

Hlavná navigácia