Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Schéma podpory budovania bezplatných WiFi sietí na verejných miestach (schéma pomoci de minimis) – DM- 14/2018

 Trvanie Od 19.7.2018 do 31.12.2023
 Forma pomoci Nenávratný finančný príspevok
 Počet dodatkov k schéme  0
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=1921996

 

 

Pilotná schéma podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných obcí a miest v Slovenskej republike (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 1 – DM-3/2017

Trvanie Od 20.3.2018 do 31.12.2020
Forma pomoci Dotácia
Počet dodatkov k schéme 1
Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Stiahnut.aspx?IdOvSubor=71691

 

 

Schéma podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií v Slovenskej republike (schéma pomoci de minimis) – DM-19/2018

 Trvanie Od 1.1.2019 do 31.12.2021
 Forma pomoci Dotácia
 Počet dodatkov k schéme 0
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2036892

 

 

Hlavná navigácia