26.07.2017 / Dotazník týkajúci sa poskytovania informácií pre samosprávu v oblasti dodržiavania pravidiel EÚ pre štátnu pomoc a zákona o štátnej pomoci

Cieľom dotazníka je predovšetkým zlepšenie poskytovania informácií koordinátorom pomoci pre samosprávy, a to najmä zlepšenie prehľadnosti, resp. štruktúry, obsahu a rozsahu poskytovaných informácií. Prosíme Vás o zaslanie vyplneného dotazníka na emailovú adresu statnapomoc@antimon.gov.sk .

Dotazník týkajúci sa poskytovania informácií pre samosprávu v oblasti dodržiavania pravidiel EÚ pre štátnu pomoc a zákona o štátnej pomoci

Za vyplnenie dotazníka Vám vopred ďakujeme.

Oddelenie informovanosti štátnej pomoci

Hlavná navigácia