25.07.2017 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 25. júla

Európska komisia schválila investičnú pomoc Slovenska pre výrobcu papiera Mondi SCP

13.06.2017 – Európska komisia dospela k záveru, že investičná pomoc vo výške 49 mil. eur pre podnik Mondi SCP, výrobcu papiera a buničiny, je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Podpora prispeje k rozvoju regiónu bez toho, aby bola neprimerane narušená hospodárska súťaž.

Investičná pomoc poskytnutá Slovenskom podporí plány podniku Mondi SCP investovať 310 mil. EUR do existujúcej prevádzky v Ružomberku na výrobu vlnitej kartonáže. Očakáva sa, že projekt vytvorí 105 priamych pracovných miest. Európska komisia posúdila opatrenie podľa Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci, ktorá umožňuje členským štátom podporovať hospodársky rozvoj a zamestnanosť v menej rozvinutých regiónoch EÚ a posilňovať regionálnu súdržnosť v rámci jednotného trhu. Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom SA.45584 v registri štátnej pomoci.

 

Európska komisia schválila maďarskú schému na podporu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov

11.06.2017 – Európska komisia dospela k záveru, že nová maďarská schéma na podporu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.

Podpora pomôže Maďarsku znížiť emisie CO2 a prispeje k naplneniu cieľov EÚ v oblasti energetiky a ochrany pred klimatickými zmenami bez toho, aby bola neprimerane narušená hospodárska súťaž. Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom SA.44076 v registri štátnej pomoci.

 

Hlavná navigácia