10.05.2017 / Európska komisia poskytla usmernenie k podpore z verejných zdrojov poskytovanej na úrovni samospráv bez predchádzajúceho schválenia Európskou komisiou

Európska komisia zverejnila prehľad prípadov, v ktorých bola poskytnutá podpora z verejných zdrojov na činnosti čisto miestneho charakteru, v ktorých nejde o štátnu pomoc podľa pravidiel EÚ pre štátnu pomoc, nakoľko nie je pravdepodobné, že by bol významne ovplyvnený obchod medzi členskými štátmi. Rozhodnutia sa týkajú Českej republiky, Nemecka, Holandska a Veľkej Británie.

 

Usmernenie k podpore z verejných zdrojov poskytovanej na úrovni samospráv bez predchádzajúceho schválenia Európskou komisiou

 

Bližšie informácie nájdete v časti Metodické usmernenia Európskej komisie.

Hlavná navigácia