04.04.2017 / Seminár: Hodnotenie štátnej pomoci s členskými štátmi – 18.mája 2017 v Bruseli

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž, organizuje vzdelávaciu aktivitu – seminár o hodnotení štátnej pomoci s cieľom podporiť výmenu skúseností, poskytnúť poradenstvo a diskutovať o spôsobe, ako zlepšiť postupy v oblasti štátnej pomoci do budúcnosti.

Seminár sa bude konať dňa 18.mája 2017 v Bruseli. Miesta je možné rezervovať na e-mailovej adrese: COMP-Partnership@ec.europa.eu.

Návrh programu seminára.

Hlavná navigácia