16.03.2017 / Ide o štátnu pomoc? Ak áno, je potrebné ju notifikovať Európskej komisii?

Koordinátor pomoci vydal metodickú príručku: Ide o štátnu pomoc? Ak áno, je potrebné ju notifikovať Európskej komisii?, ktorej cieľom je poskytnúť stručný a jednoduchý návod pre potenciálnych poskytovateľov štátnej pomoci a minimálnej pomoci ako cestou jednoduchých krokov určiť, či ide o štátnu pomoc a ak áno, či je potrebné ju notifikovať Európskej komisii.

 

Príručka koordinátora pomoci – Ide o štátnu pomoc? Ak áno, je potrebné ju notifikovať Európskej komisii?

 

Bližšie informácie nájdete v časti Metodické príručky a usmernenia.

 

Hlavná navigácia