16.03.2017 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii za prvú polovicu mesiaca marec

Európska komisia schválila pomoc 420 miliónov eur na kombinovanú výrobu tepla a energie v Česku

7.3.2017 – Európska komisia dospela k záveru, že schéma na podporu výroby elektriny vo vysokoúčinných zariadeniach kombinovanej výroby tepla a energie je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Opatrenie prispeje k naplneniu cieľov EÚ v oblasti energetiky a ochrany pred klimatickými zmenami bez toho, aby bola neprimerane narušená hospodárska súťaž.

Európska komisia schválila investíciu na výstavbu jadrových reaktorov v jadrovej elektrárni Paks II v Maďarsku

6.3.2017 – Európska komisia dospela k záveru, že finančná podpora Maďarska na výstavbu dvoch nových reaktorov v jadrovej elektrárni Paks (Paks II) zahŕňa štátnu pomoc. Európska komisia zároveň dospela k záveru, že investícia je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc, pričom maďarská vláda sa zaviazala, že zabezpečí, aby nebola neprimerane narušená hospodárska súťaž.

Predĺženie poľskej schémy na podporu riešenia krízových situácií úverových združení

2.3.2017 – Európska komisia schválila šieste predĺženie schémy na podporu riešenia krízových situácií úverových združení do 30. júna 2017. V zmysle záverov Európskej komisie je schéma v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Európska komisia potvrdila, že predĺženie schémy, ktorá bola pôvodne schválená 18. februára 2014 je v súlade s jej usmerneniami o štátnej pomoci pre banky počas krízy. Rovnako potvrdila, že opatrenia sú dobre cielené, primerané  a časovo aj vecne limitované.

Hlavná navigácia