08.03.2017 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii za mesiac február

Európska komisia dala zelenú nemeckej infraštruktúre na ekologické autá

13.2.2017 – Európska komisia dospela k záveru, že nemecká schéma na zavedenie siete užívateľsky prístupnej infraštruktúry na dobíjanie elektrických vozidiel v celej krajine je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.  Schéma je k dispozícii pre všetkých, vrátane firiem, jednotlivcov a miestnych orgánov. Pomoc bude poskytovaná postupne prostredníctvom otvoreného a transparentného výberového konania. To si však vyžaduje, aby elektrina na nabíjaciu infraštruktúru pochádzala z obnoviteľných zdrojov energie. Opatrenie má podporiť Európsku stratégiu pre nízkoemisnú mobilitu, najmä pokiaľ ide  o cieľ urýchliť zavádzanie alternatívnych zdrojov energie na dopravu a prispievanie k dekarbonizácii agendy. 

Predslov Margrethe Vestager, komisárky pre hospodársku súťaž, k výročnej správe o politike v oblasti hospodárskej súťaže na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu

13.2.2017 –  „Európske banky sú viac stabilné ako pred niekoľkými rokmi. Pravidlá bankovej únie spoločne s pravidlami štátnej pomoci sú implementované s cieľom ochrániť daňových poplatníkov pred značnou stratou. Európska komisia spolupracuje aj s členskými štátmi a bankami, kde nesplatené pôžičky dosahujú vysoké sumy a snaží sa ich znižovať.“ V oblasti štátnej pomoci a energetiky rezonovali témy ako sú obnoviteľné zdroje energie a podpora kapacitných mechanizmov. „Obnoviteľné zdroje energie predstavujú náklady, ktoré si vyžadujú štátnu podporu. Avšak aj konkurenčné prostredie môže pomôcť znižovať tieto náklady. Správa o kapacitných mechanizmoch, zverejnená v novembri, môže členským štátom pomôcť znižovať náklady na výrobu elektrickej energie s cieľom uspokojiť dopyt.“

Európska komisia schválila investičnú pomoc pre letisko Saarbrücken v Nemecku s cieľom posilniť regionálnu mobilitu

13.2.2017 – Európska komisia schválila investičnú pomoc vo výške 35 miliónov eur na modernizáciu leteckej infraštruktúry a prevádzku letiska Saarbrücken. Pravidlá EÚ pre štátnu pomoc a hlavne Usmernenie o štátnej pomoci pre letiská a letecké spoločnosti umožňuje členským štátom podporu regionálnych letísk za určitých podmienok. Európska komisia v rozhodnutí dospela k záveru, že investičná pomoc posilňuje regionálny rozvoj a zvyšuje mobilitu obyvateľov bez toho, aby bola neprimerane narušená hospodárska súťaž.

Európska komisia schválila tri francúzske iniciatívy na produkciu viac ako 2600 megawattov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie

10.2.2017 – Európska komisia dospela k záveru, že tri francúzske schémy na podporu výroby solárnej a vodnej energie vo Francúzsku, sú v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Schémy umožnia Francúzsku vyrobiť približne 2600 megawattov solárnej energie a 60 megawattov vodnej energie. Opatrenie pomôže Francúzsku dosiahnuť cieľ zabezpečiť 23% obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energie do roku 2020.

Hlavná navigácia