referenčné sadzby, diskontné sadzby a úrokové sadzby pre vymáhanie štátnej pomoci (2015)

Nová základná sadzba pre výpočet diskontnej a referenčnej sadzby v Slovenskej republike s účinnosťou od 1.8. 2015

Nová základná sadzba pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby v Slovenskej republike s účinnosťou od 1.6.2015

Nová základná sadzba pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby v Slovenskej republike s účinnosťou od 1.5.2015

Nová základná sadzba pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby v Slovenskej republike s účinnosťou od 1.4.2015

Oznámenie Európskej komisie k novej základnej sadzbe účinnej od 1.4.2015

Nová základná sadzba pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby vo všetkých krajinách EÚ s účinnosťou od 1.3.2015

–  nie je dostupná verzia v slovenskom jazyku

Základná sadzba pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby v Slovenskej republike s účinnosťou od 1.1.2015

Základná sadzba pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby vo všetkých krajinách EÚ – od 1.1.2015

– nie je dostupná verzia v slovenskom  jazyku

 

Hlavná navigácia