2013

Uznesenie vlády Slovenskej republiky

Predkladacia správa

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v SR za rok 2013

Príloha č. 1: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci za rok 2013

Príloha č. 2: Rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie

Príloha č. 3: Prehľad ukončených opatrení štátnej pomoci v oblasti výskumu, vývoja a inovácií za rok 2013

Príloha č. 4: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania

Doložka vybraných vplyvov

Komuniké

Hlavná navigácia