2011

Uznesenie vlády SR

Predkladacia správa

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v SR za rok 2011

Príloha č. 1: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci za rok 2011

Príloha č. 2: Rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie

Príloha č. 3: Prehľad uzavretých opatrení štátnej pomoci

Príloha č. 4: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania

Doložka vybraných vplyvov

Komuniké

Hlavná navigácia