Fond na podporu umenia

Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia v znení dodatku č.4  – DM-2/2016

Trvanie Od 5.10.2020 do 31.12.2023
Forma pomoci formou dotácie alebo pôžičky so splatnosťou najviac 5 rokov
Počet dodatkov k schéme 4
Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2707621

Hlavná navigácia